Foto: istockphoto.com/ipopba

KI-tjenestene Suno og Udio saksøkt av amerikansk platebransje

Verdens største plateselskaper stevnet mandag denne uken de to kunstig intelligens-musikktjenestene Suno og Udio for opphavsrettsbrudd i «an almost unimaginable scale».  Saken kan få stor betydning for hvordan kunstig intelligens-selskaper må forholde seg til beskyttet musikk.

 / 28/06/2024 /

Interesseorganisasjonen for den amerikanske platebransjen, RIAA (Recording Industry Association of America), stevnet mandag denne uken to av tjenestene som har fått mest oppmerksomhet innenfor KI-generering av musikk, Udio og Suno. Søksmålet ble først omtalt av Billboard.

Vil stanse bruk – og krever erstatning

Saksøkerne hevder i søksmålet at Suno og Udio ulovlig har kopiert musikken de eier rettighetene til, og at kopiene er benyttet for å trene KI-modeller deres til å lage ny musikk. De sier også at musikken kan «mette markedet med maskingenerert innhold som direkte vil konkurrere med, devaluere og til slutt overdøve de ekte lydopptakene som tjenestene er bygget på» (TONOs oversettelse). Saksøkerne ønsker nå både å stanses tjenestene fra å fortsette å bruke den opphavsrettsbeskyttede musikken, og krever samtidig erstatning for skaden som allerede er gjort med bakgrunn i opphavsrettsbruddene.

Les RIAAs pressemelding om søksmålet.

Nødvendig med regulering

TONO har gjentatte ganger det siste året tatt offentlig til orde i media og i innspill til styresmaktene, både i forbindelse med digitaliseringsstrategien og i høringssvaret til endringene i åndsverkloven at det er et skrikende behov for å regulere kunstig intelligens, både i Norge og internasjonalt. TONO er også engasjert i det internasjonale arbeidet i denne sammenhengen gjennom organisasjoner som CISAC og Gesac.

Da regjeringen i fjor kunngjorde at de dedikerte 1 milliard kroner til forskning på kunstig intelligens uttalte adm.direktør Karl Vestli i sakens anledning at

– AI-selskapene trener sine modeller på opphavsrettslig beskyttet musikk og tekst uten at de hverken har spurt om tillatelse eller betalt for bruken av andres intellektuelle eiendom. Per nå har heller ikke opphaverne noen god måte å reservere seg mot trening av AI på. (…) Det er også mange opphavsrettslige spørsmål relatert til AI-generert innhold som foreløpig enten er ubesvarte eller hvor eksisterende svar ikke er gode nok.

KI-usikkerhet blant TONOs medlemmer

TONO gjennomførte i vår en medlemsundersøkelse, hvor vi også spurte om holdninger til kunstig intelligens. 2252 av medlemmene deltok. Her oppga 38 prosent at de ser på kunstig intelligens som en trussel mot deres musikkskaping, 27 prosent hadde ikke tatt noe tydelig standpunkt, mens 29 prosent oppga at de ikke ser KI som noen trussel mot deres musikkskaping.

Videre var 51 prosent negative til å ta i bruk kunstig intelligens i sin musikkskaping, mens 19 prosent svarte at de er positive.

Tjenester som Suno og Udio lar også mennesker uten kompetanse på musikskaping lage musikk. 2 av 10 TONO-medlemmer sa at de er positive til at det kommer KI-verktøy som gjør at flere kan lage musikk, mens 5 av 10 var negative eller svært negative til dette.

Les relaterte saker om kunstig intelligens på tono.no her:

«Åndsverkloven skal endres – her er TONOs høringssvar» (20. mars 2024)
«Bekymret for retten til rimelig vederlag» (20. mars 2024)
EU har vedtatt KI-lov (20. mars 2024)
«Nærmere KI-lov i EU» (5. februar 2024)
«Nærmere nye EU-lover for musikkstrømming» (18. januar 2024)
«Opphavsrett og åpenhet del av arbeidet med ny KI-lov»
«CISAC-president Björn Ulvaeus krever AI-åpenhet» (1.desember 2023)
«Opphavsrett må bli sentralt i regjeringens forskningssatsing på KI» (7. september 2023)
«Skrikende behov for regulering av AI» (29. august 2023)
«Kunstnerorganisasjoner fra hele verden lanserer 7 prinsipper for AI» (29. august 2023)