TONO jubilerer med magasin

I 2018 er det 90 år siden TONO ble etablert den 27. november 1928. Vi markerer det runde året med et knippe artikler om TONOs historie, nåtid og fremtid. Les jubileumsmagasinet her på tono.no.

 / 29/05/2018 /

I 2018 er det 90 år siden TONO ble etablert den 27. november 1928. Vi markerer det runde året med et knippe artikler om TONOs historie, nåtid og fremtid. Les jubileumsmagasinet her på tono.no.

Vi ønsker med denne samlingen av artikler å belyse TONOs 90 år gjennom intervjuer med TONOs adm.dir Cato Strøm, lederne i TONOs gruppeforeninger, noen av TONOs ansatte, medlemmene Bente Leiknes Thorsen og Kai Gundelach, TONOs første – og fortsatt største – kunde NRK, professor Even Ruud om hva musikk betyr for lytterne, et intervju med musikkviter Audun Molde om selve musikkens historie gjennom disse 90 årene og og mer.

Vi synes selv det har blitt en fin samling med artikler, og vi håper du som leser dem lærer noe nytt om TONO underveis. Vi er takknemlige til alle intervjuobjektene som lånte oss av sin tid.

Artiklene er også gitt ut i et papirmagasin. Det er et skår i gleden at noen siste korrekturjusteringer i intervjuet med Audun Molde dessverre ikke kom med i den trykte utgaven. Redaksjonen vil gjerne påpeke at Molde i intervjuet viste til komponisten Gunnar Sønstevold, men navnet ble dessverre gjengitt feil i det trykte magasinet. Vi beklager naturligvis dette sterkt.

Du kan lese alle sakene ved å klikke deg inn her:
https://www.tono.no/tono-90-ar-i-musikkens-tjeneste/