Avregning

Må jeg betale moms av TONO-utbetalingene?

24/02/2023

Nei, er du et TONO-medlem som har momspliktig virksomhet, for eksempel i et AS, så trenger du ikke å betale inn mva av TONO-utbetalingene dine. Dette har tre årsaker: 1. Forsikring fra Skatteetaten om at de ikke vil foreta ettersyn mens de utarbeider nytt mva-regelverk Skatteetaten kunngjorde 23. desember i 2021 at de var i […]

Kunder og utøvere i subsidiert pulje

26/09/2017

Hva er subsidierte konserter? Dette er konserter hvor det primært er fremført repertoar som TONO av kulturpolitiske grunner har valgt å tilføre noen ekstra midler. Den subsidierte puljen er primært til partiturmusikk eller annen musikk som i komposisjonsteknisk forstand rekker ut over de mest enkle musikkformer. At puljen ”subsidieres” betyr at puljebeløpet blir tilført fordelingsmidler […]

Hvordan avregner TONO vederlag på ulike områder?

08/05/2015

Lurer du på hvordan vederlaget beregnes på de ulike fremføringsområdene? Her kan du lese om TONOs avregningsregler.

Hvordan registreres og beregnes urfremføringstillegget?

07/05/2014

Alle nye registrerte verk som oppfyller kriteriene for urfremføring, blir automatisk tildelt en spesiell kode ved verksanmeldelsen. Denne koden trigges første gang verket velges til fremføring og avregnes i en egen urfremføringsavregning, og denne finner sted i desember året etter selve fremføringen. Du trenger derfor ikke å registrere urfremføringen separat. Beregningen av urfremføringstillegget tar utgangspunkt […]

Rapportering og avregning fra YouTube

04/04/2014

YouTube bruker systemer som automatisk gjenkjenner det meste av utgitt musikk sammen med de metadata som registreres sammen med opplasting av ikke utgitt musikk for å identifisere rettighetshavere. Laster du opp en video selv, er det derfor viktig at du registrerer riktig tittel, alle rettighetshavere i verket, ISRC-koder osv. Husk også at verket må være […]

Jeg har fått forskudd fra mitt forlag. Hvordan registreres dette?

21/03/2014

Forlaget må sende inn en såkalt transporterklæring, eller økonomisk fullmakt, til TONO. I denne skal det fremgå om forskuddet gjelder inntekter av f.eks. platesalg, eller om det også gjelder fremføringsvederlag samt om det er en generell transporterklæring eller om den kun gjelder noen av dine verk. Når vi har registrert det, vil de prosentandeler som […]

Trekker TONO skatt på avregningen?

Nei. I ligningsloven fremkommer det at «honorar eller annen godtgjøring som er utbetalt til opphavsmann til åndsverk» er innberetningspliktig, men TONO er ikke trekkpliktig. Det betyr at TONO kan utbetale avregnet beløp til rettighetshavere uten å trekke skatt, men er pålagt å innberette til myndighetene hvor mye som er avregnet til den enkelte mottaker. For […]

Når får jeg avregning for min konsert?

Konserter avregnes en gang per år, på høsten (september/oktober). Denne avregningen inneholder konserter fra hele kalenderåret (1. januar-31. desember) fra året før. Spilte du konserter i fjor, avregnes de i år. Spilte du i år, avregnes de neste år.

Hvor mye får jeg for en avspilling på radio?

Det går ikke å svare eksakt på dette, da minuttverdien varierer på de ulike kanalene – også innenfor samme kringkaster. Avregningen blir også styrt av hva slags fremføringstype det gjelder – mer info HER. Først når alle fremføringer for den gjeldende avregningsperioden er registrert, kan minuttverdien beregnes. Dette betyr at TONOs minuttverdier for et gitt […]

Hvorfor avregner ikke TONO kanaler som TV3 og Viasat 4?

18/03/2014

Disse kanalene ligger under britisk territorium, og avregnes derfor fra vårt britiske søsterselskap PRS For Music. Eventuelle avregninger fra disse kanalene vil man få gjennom utlandsavregningene.