Rapportering og avregning fra YouTube

YouTube bruker systemer som automatisk gjenkjenner det meste av utgitt musikk sammen med de metadata som registreres sammen med opplasting av ikke utgitt musikk for å identifisere rettighetshavere. Laster du opp en video selv, er det derfor viktig at du registrerer riktig tittel, alle rettighetshavere i verket, ISRC-koder osv. Husk også at verket må være registrert i TONO.

YouTubes inntekter kommer fra annonser som legges på utvalgt innhold. Disse inntektene vil deretter danne grunnlag for vederlag til rettighetshavere som avregnes via TONO/NCB. Det vil ikke være noen fast pris eller avregningssum pr. YouTube-visning, da dette kan variere mye avhengig av både annonseinntekter og trafikk.
Sagt på en annen måte: Har man en musikkvideo som YouTube legger reklame rundt, vil man tjene penger hvis videoen og reklamen blir sett. Jo mer videoen ses, jo mer annonsekroner får YouTube – som deretter kan avregnes til rettighetshaverne.

Avregningen fra TONO gjelder kun visninger i Norge. Dersom videoen blir sett i andre land genereres eventuelle inntekter via TONOs søsterselskaper dersom de har en avtale med YouTube og videreavregnes etter det gjeldende selskapets regler.