Alle nye registrerte verk som oppfyller kriteriene for urfremføring, blir automatisk tildelt en spesiell kode ved verksanmeldelsen. Denne koden trigges første gang verket velges til fremføring og avregnes i en egen urfremføringsavregning, og denne finner sted i desember året etter selve fremføringen.
Du trenger derfor ikke å registrere urfremføringen separat.

Beregningen av urfremføringstillegget tar utgangspunkt i avregningsbeløpet for den opprinnelige fremføring. Dette beløpet multipliseres med en såkalt ur-faktor.
Mer informasjon om urfremføring finner du HER.