Hvordan registreres og beregnes urfremføringstillegget?

Alle nye registrerte verk som oppfyller kriteriene for urfremføring, blir automatisk tildelt en spesiell kode ved verksanmeldelsen. Denne koden trigges første gang verket velges til fremføring og avregnes i en egen urfremføringsavregning, og denne finner sted i desember året etter selve fremføringen.
Du trenger derfor ikke å registrere urfremføringen separat.

Beregningen av urfremføringstillegget tar utgangspunkt i avregningsbeløpet for den opprinnelige fremføring. Dette beløpet multipliseres med en såkalt ur-faktor.
Mer informasjon om urfremføring finner du HER.