Trekker TONO skatt på avregningen?

Nei. I ligningsloven fremkommer det at «honorar eller annen godtgjøring som er utbetalt til opphavsmann til åndsverk» er innberetningspliktig, men TONO er ikke trekkpliktig.
Det betyr at TONO kan utbetale avregnet beløp til rettighetshavere uten å trekke skatt, men er pålagt å innberette til myndighetene hvor mye som er avregnet til den enkelte mottaker. For de aller fleste vil denne inntekten være skattepliktig, men i enkelte tilfeller kan aktiviteten være av så beskjedent omfang at den kan falle utenfor næringsbegrepet og dermed skatteplikt.

TONO anbefaler at alle tar innberettet beløp med i selvangivelsen. De som eventuelt ikke er skattepliktige trekker ut beløpet og fører inn en egen forklaring i selvangivelsen.
Har du spørsmål rundt beskatning, ta kontakt med ditt lokale ligningskontor.