Disse kanalene ligger under britisk territorium, og avregnes derfor fra vårt britiske søsterselskap PRS For Music.
Eventuelle avregninger fra disse kanalene vil man få gjennom utlandsavregningene.