Hvorfor avregner ikke TONO kanaler som TV3 og Viasat 4?

Disse kanalene ligger under britisk territorium, og avregnes derfor fra vårt britiske søsterselskap PRS For Music.
Eventuelle avregninger fra disse kanalene vil man få gjennom utlandsavregningene.