Hvor mye får jeg for en avspilling på radio?

Det går ikke å svare eksakt på dette, da minuttverdien varierer på de ulike kanalene – også innenfor samme kringkaster. Avregningen blir også styrt av hva slags fremføringstype det gjelder – mer info HER.

Først når alle fremføringer for den gjeldende avregningsperioden er registrert, kan minuttverdien beregnes. Dette betyr at TONOs minuttverdier for et gitt kalenderår blir endelig utregnet sammen med sluttavregningen for radio/tv i juni påfølgende år.

Dersom du ønsker en omtrentlig pekepinn på verdiene, kan du sjekke oversikten over siste års minuttverdier ved å logge inn på MITT TONO.