Nye medlemmer i styret og øvrige komiteer

Den 30. mai ble det avholdt årsmøte i samvirket TONO SA. Det ble valgt nye medlemmer til TONOs styre, kontrollkomite, stipendkomite og valgkomite.

TONOs årsmøte fant sted i går, 30, mai på Litteraturhuset i Oslo. Her ble TONOs årsregnskap for 2016 godkjent av andelshaverne i samvirket TONO SA, samt at det ble valgt inn en rekke nye representanter til TONOs styre og andre utvalg.

Styret
Det var i år valg på fem representanter og fem vararepresentanter for to år til TONOs styre, samt tre vararepresentanter for ett år (suppleringsvalg). Etter valget utgjør dermed representantene nedenfor TONOs styre. Styret velger selv, i sitt første møte, styreleder og nestleder blant styrets medlemmer for ett år. Navnene som står i kursiv i tabellen er de som var på valg i år, alle for to år – med unntak av noen plasser som skulle besettes for ett år, pga. at enkelte vararepresentanter er blitt flyttet til fast plass midt i sin valgperiode.

Representant Vararepresentant
NOPA Ingrid Kindem Jon-Willy Rydningen (1. vara)(ny)

Arvid Wam Solvang (2. vara)(ny, for ett år)

  Tove Bøygard (ny)
NKF Stine Sørlie (ny) Kristin Bolstad (1. vara) (ny, for ett år)

Glenn Erik Haugland (2. vara)(gjenvalg)

  Jørgen Karlstrøm
MF Philip Kruse (ny) Unni Boretti (1. vara)

Stine Osmo Lieng (2. vara) (ny)

  Kai Robøle
Fri plass Stian Westerhus (ny) Bugge Wesseltoft (gjenvalg)
  Rita Engedalen Jan Stefan Bengtsson (MF) (ny, for ett år)
  Ine Kristine Hoem (gjenvalg) Frida Ånnevik (ny)

 

TONOs kontrollkomite
Kontrollkomiteen har også fått nye medlemmer, og består etter styremøtet i juni av de følgende:

  Representant Vara
NOPA Ragnar Bjerkreim (gjenvalg) Morten Halle (gjenvalg)
NKF Bjørn Bolstad Skjelbred (ny) Therese Birkelund Ulvo (gjenvalg)
MF Frithjof Hungnes (ny) Knut Arne Holthe (ny)
Fri plass Benedicte Maurseth (gjenvalg) Thorbjørn Dyrud (gjenvalg)
Arving Guri Egge (gjenvalg) Elin Prøysen (gjenvalg)

 

Frie plasser i stipendkomiteen
TONOs stipendkomité består av to medlemmer fra NOPA, to fra Norsk Komponistforening, ett fra Norsk Musikkforleggerforening og to på frie plasser.  Foreningenes representanter utpekes av foreningene, mens TONOs årsmøte velger representanter til de frie plassene. Det ble i årsmøtet valgt representanter på frie plasser. De følgende ble valgt:

 

Representant Vara
Fri plass Hedvig Mollestad Thomassen (ny) Heida Mobeck (ny)
Fri plass Hanne Kolstø (ny) Bendik Brænne (ny)

 

Valgkomite
Det er TONOs styre som ifølge vedtektenes § 24 (1), tredje setning har til oppgave å foreslå for årsmøtet representanter til valgkomiteen. Årsmøtet tok styrets innstilling til følge.  Valgkomiteen består dermed av de følgende representanter i den kommende toårsperioden:

 

NOPA Lars Martin Myhre (gjenvalg) Karoline Krüger (gjenvalg)
MF Kristin Andersen (gjenvalg) Frithjof Hungnes (gjenvalg)
NKF Nils Henrik Asheim (gjenvalg) Helge Sunde (gjenvalg)
Fri plass Hanna Paulsberg, NOPA (gjenvalg) Dag Erik Knedal Andersen (gjenvalg)

 

 

Europeiske musikkskapere møtte EU-politikere

Tirsdag 30. mai arrangerte europeiske komponister og tekstforfattere et “Meet the authors”-arrangement i Brussel for å forsøke å bidra til å skape forståelse for deres syn hos sentrale EU-politikere.

Foto: ©DeRibaucourt

Europeiske opphavere, støttet av deres ulike forvaltningsselskaper, stod bak et arrangement i Brussel 30. mai, hvor hensikten var å formidle hvor viktig det er å få løst «transfer of value»-problemet raskt. Kort forklart dreier dette seg om typisk brukergenererte tjenester, som legger til rette for tilgang til kreativt innhold uten å deler av inntektene de har fra dette med de som har skapt og eier åndsverkene.

Les oppropet her (pdf-dokument, åpner i eget vindu)

“Meet the authors”-arrangementet ble besøkt av EU-kommisjonærene Andrus Ansip og Tibor Navracsics, representanter fra de fem mest sentrale politiske grupperingene, samt representanter fra 13 medlemsland. Totalt sett var et bredt spekter av kunstnergrupper representert deriblant komponister, tekstforfattere, manusforfattere, gatekunstnere og fotografer.

EU-kommisjonær Andrus Ansip på «Meet the authors» i Brussel i går. Her ga representanter for europeiske opphavere uttrykk for sine bekymringer over «transfer of value»-problematikken, og understrekte nødvendigheten av en europeisk lovgivning som vil la opphavere få en rettmessig andel av de inntekter som de brukergenererte tjenestestene har fra deres åndsverk.

Tiltaket kommer på et tidspunkt hvor opphavsreformen er høyt på agendaen til EU-parlamentet og –rådet, som jobber med kommisjonens forslag datert september 2016. Det er utarbeidet et opprop i denne forbindelse. Her gir opphaverfellesskapet uttrykk for deres bekymring over de pågående diskusjonene i parlamentet og rådet, hvor det nå settes spørsmålstegn selv ved kommisjonens forsiktige forslag til å løse transfer of value-problemet fremfor å styrke dem.

Skapernes budskap er at det må etableres et klart og sterkt lovverk på EU-nivå, som vil ansvarliggjøre de brukergenererte tjenestene slik at de pålegges å dele av sine inntekter med skaperne. Hvis ikke dette gjøres vil konsekvensene bli dramatiske for den kreative sektoren i Europa. Den Oscar-vinnende komponisten Jan A.P. Kaczmarek var hovedtaler på arrangementet og uttalte i den forbindelse:

– Som opphavere trenger vi å vite at det eksisterer et trygt rammeverk for å sikre at de som har kommersiell fortjeneste fra bruken av våre verk har vårt samtykke og betaler oss korrekt. Uten dette helt grunnleggende prinsippet er det helt enkelt ikke mulig å livnære seg av å være en profesjonell skaper med full dedikasjon til vårt arbeid.

TONO er ett av de europeiske forvaltningsorganisasjonene som arbeider sammen gjennom lobbyorganisasjonen Gesac, som stod bak arrangementet. TONO var dessverre forhindret fra å delta på arrangementet med bakgrunn i at det fant sted samme dag som TONOs årsmøte. TONO har en aktiv rolle i Gesac, blant annet gjennom representasjon i en juridisk ekspertgruppe.

(OBS. Det ble foretatt mindre redigeringer i teksten 6. juni.)

Årsmøte i TONO i dag

I dag er det årsmøte i TONO kl. 17 på Litteraturhuset i Wergelandsveien 29 i Oslo.

Andelshaverne i samvirket TONO SA mottok innkalling og årsmøtedokumenter per e-post 16. mai. Påmeldingsfristen var 23. mai kl. 17. Bare de som meldte sin deltakelse innen fristen har anledning til å delta og stemme på årsmøtet. I henhold til vedtektene kan en andelshaver møte ved fullmektig etter eget valg.

Dagsorden inkluderer årsberetning og årsregnskap 2016 for selskapet og konsernet TONO, herunder revisjonsberetning, kontrollkomiteens beretning, samt at NOPA, NKF og Musikkforleggerne skal redegjøre for sin anvendelse av kulturelle midler. Videre skal det foretas følgende valg:

 • Fem styremedlemmer (2 år), se. § 30, jf. §§ 28
 • Seks vararepresentanter til styret (2 år)
 • Kontrollkomité med personlige varaer (2 år), jf. § 53
 • To representanter med personlige varaer til TONOs stipendkomité (2 år), jf. § 58 (2) b
 • Valgkomité med personlige varaer (2 år), jf. § 24 (1)

Relevant bakgrunnsinformasjon: TONOs vedtekter

 

TONO omsatte for over en halv milliard

TONO omsatte i fjor for 541,9 millioner kroner. Den største veksten kom fra konsertområdet med inntekter på 70,6 millioner, en økning på 17,5 prosent fra året før. Også fra andre områder, inkludert utlandet og streamingtjenester, har TONO gode inntekter.

– Konsertmarkedet er en viktig inntektskilde for komponister og tekstforfattere. Radio gir også gode inntekter, men der er nåløyet trangere. Streaminginntektene er nok først og fremst merkbare hos de som skriver hits, eller som har en stor og mye brukt back-katalog. For det brede lag av norske opphavere er det derfor konsertvirksomheten som gir de største og viktigste inntektene, noe som også henger sammen med at det først og fremst er norske artister nordmenn vil se. Hele 70 prosent av konsertinntektene går nemlig til TONOs medlemmer, sier Cato Strøm, adm.dir i TONO.

Jonas Alaska får gode inntekter gjennom TONO. Foto: Foto: Ingrid Pop/HES

Jonas Alaska: – Viktige inntekter
Inntektene fra TONO er en stor og viktig bidragsyter til nærmere 30.000 komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag. TONO henter inn inntekter fra offentlig fremføring av musikk, og avregner videre til både TONO-medlemmer og flere millioner opphavere i verden for øvrig når musikken er benyttet på konserter, radio og TV, online eller i andre offentlige sammenhenger.

– Konserter gir veldig viktige inntekter for meg som er låtskriver, og ikke bare artist. At jeg gjennom TONO har inntekter på låtene når de spilles ute er veldig verdifullt, og egentlig helt grunnleggende for at jeg skal kunne ha et levebrød av dette, sier Jonas Alaska, som er en av de TONO-medlemmene som virkelig har vært aktive på konsertfronten de siste par årene.

Godt år for norske låtskrivere, sier TONOs adm. dir Cato Strøm. Foto: Caroline Roka/TONO

Stabilt fra kringkasting. Sterk vekst innen konsert og bakgrunnsmusikk
– Innen medieområdet, som omfatter kringkasting, online og videresending, hadde vi 329,5 millioner kroner i inntekter, og dette utgjør vårt største forretningsområde, forteller Cato Strøm. – Den sterke veksten på konsertområdet skyldes hektisk aktivitet i konsertmarkedet og målrettet arbeid fra TONO for å hente inn vederlag der musikk brukes. At medlemmene dessuten er flinke til å fortelle oss om avholdte konserter er også til stor hjelp for oss.

Andre viktige forretningsområder for TONO er bakgrunnsmusikk på hoteller, restauranter etc. hvor inntektene økte med 7,2 prosent og endte på 67,2 millioner kroner. Også bruk av norsk musikk i utlandet gir TONO høye inntekter. I 2016 var inntektene på 40,9 millioner, ned fra 43,6 millioner året før. Nedgangen skyldes utelukkende at inntektene fra Tyskland ikke ble overført til TONO før på nyåret 2017. Faktum er at norsk musikk brukes stadig mer i utlandet.

Strømmetjenester i positiv vekst
TONOs strømmeinntekter kommer fra tjenester som Spotify, Tidal og Apple Music, men også fra filmstreamingstjenester som Netflix, et område som er i positiv vekst for TONO.

– Innenfor det digitale området fakturerte vi i 2016 for cirka 115 millioner. Til sammenlikning var onlineinntektene i 2015 på 101,8 millioner, sier Cato Strøm.

TONO fikk 1 515 nye medlemmer i løpet av 2016, og totalt registrerte TONOs medlemmer 29 000 nye verk hos organisasjonen. TONO mottok i løpet av 2016 ca. 21 700 konsertrapporter. Kjønnsfordelingen blant medlemmene er 80 prosent menn og 20 prosent kvinner.

LES ÅRSRAPPORTEN 2016 HER

Klikk på bildet for å se en kortversjon av de viktigste tallene fra 2016

Om TONO:
TONO er et non-profit samvirkeforetak, stiftet i 1928, som eies og styres av sine medlemmer: Komponister, tekstforfattere og musikkforlag.  TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge, og innkasserer vederlag for offentlig fremføring av dem. TONO representerer i dag mer enn 29 000 TONO-medlemmer, samt mer enn 2,5 millioner opphavere fra andre land i det norske territoriet gjennom gjensidighetsavtaler med søsterselskaper verden over. TONOs resultat til fordeling overføres videre til rettighetshavere i fremførte musikkverk. TONO legger til rette for bruk av musikk i samfunnet, samtidig som musikkskapere gis et grunnlag for å kunne skape stadig nye musikkverk.
For mer informasjon:
Cato Strøm, adm. dir i TONO, mob. 922 16 319, e-post: [email protected]
Willy Martinsen, kommunikasjonssjef i TONO, mob. 909 65 254, e-post: [email protected]

 

Kort og godt om TONO – 2016

Medlemmer

0

NYE TONO-MEDLEMMER I 2016

0

TONO-MEDLEMMER TOTALT

0

NYE REGISTRERTE VERK

Medlemsservice

TONOs medlemsservice bestod i 2016 av totalt 7 heltidsansatte medarbeidere. Avdelingen yter service overfor TONOs medlemmer – både enkeltpersoner og musikkforlag – noe som innebærer blant annet bistand med inngåelse av forvaltningsavtaler, registrering av verk og endringer i registrerte verk, spørsmål om avregninger, håndtering av reklamasjoner og kontakt med TONOs søsterselskaper i andre land verden over. Avdelingen er også engasjert i internasjonale fora, arbeider med utvikling av nye systemer og løsninger, og står for en omfattende utadrettet foredrags- og rekrutteringsvirksomhet.

0

TELEFONER MEDLEMSSERVICE

0

E-POSTER FRA MEDLEMMER

0

MUSIKKRAPPORTER FRA KONSERTER

Høringssvar til ny åndsverklov

TONO sendte i august inn høringssvar til Kulturdepartementet vedrørende forslaget til ny åndsverklov. TONO formidlet i brevet en tilfredshet med at departementet foreslår en ny åndsverklov, med bakgrunn i at eksisterende lovgivning til dels har vært utdatert, og hengt etter den teknologiske utviklingen. TONO understreket at det er nødvendig at det endelige lovforslaget bidrar til å gjenopprette denne balansen. Ny åndsverklov vedtas av Stortinget i 2017.

TONO vant over RiksTV i Oslo Tingrett

I 2012 stevnet TONO RiksTV for Oslo Tingrett med krav om erstatning for manglende klarering av opphavsrettslig beskyttede musikkrettigheter. Den 14. juni 2016 falt dommen i TONOs favør. Retten la i sin dom til grunn at RiksTV står for en selvstendig tilgjengeliggjøring og offentlig fremføring som skal klareres med opphaverne etter åndsverkloven §2. TONO ble gitt fullt ut medhold i alle påstander, og RiksTV ble dømt til å betale alle TONOs saksomkostninger. RiksTV har anket dommen.

Omsetningsfordeling i 2016

TONO hadde i 2016 en omsetning på kr 541 884 811.
Fordeling etter lovpålagt fradrag på 2 % til Det norske komponistfond (forvaltet av Kulturdepartementet), tap og adm. kostnader var kr 447 339 687.
Kostnadsprosenten var på 15,05 prosent.

Omsetningsfordeling_TONO2016_3
Omsetningsfordeling_detalj_TONO2016

Medlemsmassen i 2017 besto av:

 • 0%
  KVINNER
 • 0%
  MENN
 • 0%
  MUSIKKFORLAG

Avregninger til og fra utlandet

Ved utgangen av 2016 hadde TONO 73 gjensidighetsavtaler med søsterselskaper i andre land. Enkelte av avtalene dekker flere land, og totalt gir de TONO representasjon i flere enn hundre land og territorier. Gjensidighetsavtalene innebærer at selskapene innkrever vederlag for offentlig fremføring av hverandres repertoarer i sine respektive land og territorier, og avregner midlene tilbake til de ulike selskapene for videre avregning til rettighetshavere i fremførte verk.

Avregninger-utland_TONO2016
EU_Skjema

Mer enn 22 000 skrev under på EU-oppropet make internet fair

Den 5. september fikk visepresidenten for EU-kommisjonen, Andrus Ansip, personlig overrakt et brev fra Gesac, lobbyorganisasjonen til de europeiske forvaltningsselskapene. Brevet, som også ble sendt til EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker, pekte på nødvendigheten av å løse transfer of value-problemet, som innebærer at internet-tjenester kan ha store inntekter fra deling av kulturelt innhold, uten at det stilles lovmessige krav til at skaperne av innholdet skal ha sin del av inntektene.

Mer enn 22 000 europeiske skapere skrev under på brevet. TONOs kunngjøring av underskriftskampanjen skapte stort engasjement, med mer enn 700 norske underskrifter. Gesac hever at brevet og underskriftene gjorde inntrykk på kommisjonen. Les brevet, og se underskriftene, på makeinternetfair.eu

TONO sponset by:Larm og Spellemann

TONO sponset også i 2016 by:Larm og Spellemann.
På by:Larm bidro TONO med flere foredrag, en paneldebatt om «Transfer of value»,  tre TONO Sessions-intervjuer med Odd Nordstoga og Daniel Kvammen, Anneli Drecker og Ine Hoem samt OnklP og Mats Lie Skåre. TONO var også medarrangør av et seminar kalt «Nye muligheter for din musikk» sammen med NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne.

TONO var også sponsor og samarbeidspartner med Spellemann. TONOs støtte er garantist for at Spellemann har kategoriene Komponist og Tekstforfatter, og TONO utnevnte medlemmene i juryen for komponistprisen. Komponistprisen var i 2016 profilert som «TONOs komponistpris», som i tillegg til sponsorplakater før og etter sendingene ga TONO stor synlighet relatert til Spellemann.

ByLarm_Spellemann

Positiv online-trend

TONOs onlineinntekter økte også i 2016, med 115 
millioner kroner i samlede inntekter. Disse kommer 
hovedsakelig fra musikkstreamingtjenester og video 
on demand-tjenester. Særlig sistnevnte forretnings-
område har vært et positivt innslag i TONOs online-
inntekter de siste par årene, og det er forventet at 
denne utviklingen vil fortsette også i 2017.

OnlineTrend

Madcon frontet TONO-kampanje

I november lanserte TONO en kampanje som hadde til hensikt å øke kjennskapen til TONO, og å skape økt forståelse for hvorfor bedrifter, organisasjoner og andre som bruker musikk i det offentlige rom må betale TONO for bruken av musikk. Kampanjen bestod av nettsiden tono.no/opphavsrett, samt en kampanjefilm med våre medlemmer i Madcon, og vi brukte Facebook som den primære kanalen til å nå ut til nordmenn. I løpet av kampanjeperioden oppnådde filmen mer enn godt over en halv million oppstartede visninger, og kampanjesiden hadde mer enn 40 000 besøk.

Stipender

TONO-stipendet

Det ble i 2016 fordelt TONO-stipender for kr 8 675 000 samt kr 876 000 under stipendordningen Unge Talenter.

Tidenes største ordinære kvartalsavregning

I september kunne TONO kunngjøre at høstavregningen var tidenes største ordinære kvartalsavregning noen sinne. Hele 131,3 millioner kroner ble avregnet til rettighetshavere i inn- og utland, hvorav 73,5 millioner til TONO-medlemmer. TONO avregnet 13,5 millioner for bruk av TONO-forvaltet musikk i utlandet, men også en tilleggsavregning på 7 millioner kroner for et rettsoppgjør etter en tvist på kabelområdet bidro til rekordavregningen.

– 2016 var et godt år for norsk musikk

Her kan du lese adm.dir i TONO, Cato Strøms, kommentar om TONO-året 2016 fra TONOs årsrapport.

Gjennom medieoppslag blir vi nesten daglig minnet om at norsk musikk er i vinden som aldri før. Ingenting gleder oss mer enn det. Norske komponister, låtskrivere, tekstforfattere og artister dominerer for tiden spillelister og hitlister i mange av verdens territorier. I følge VG siteres Elton John på at norske popartister «formerer seg som kaniner».

Det påligger TONO et stort ansvar å følge opp den globale forvaltningen av det gullet som norske komponister, låtskrivere og tekstforfattere nå skaper.  For å oppfylle og utføre det mandatet norske og utenlandske rettighets- havere har gitt TONO behøver vi et rammeverk som setter oss i stand til dette. Per i dag er rammebetingelsene ikke gode nok, og da siktes det til både det rettslige ramme- verket i den norske åndsverkloven og til innholdet i EUs ulike direktiver på området.

La oss først se på forslaget til ny åndsverklov, Prp 104 L, som ble sendt Stortinget 5. april d.å. Denne proposisjonen er resultatet av Kulturdepartementets høringsnotat som ble sendt ut 17. mars 2016. Da høringsnotatet ble sendt ut skrev statsråden:

«Det er et sentralt prinsipp i åndsverkloven at det skal være balanse mellom rettighetshavernes og forbrukernes interesser. Utredningen om kunstnerøkonomien fra 2015 viste blant annet at den teknologiske utviklingen har svekket rettighetshavernes stilling. Regjeringen ønsker å gjenopprette denne balansen og styrke rettighetene til skapende og utøvende kunstnere, slik at det skal bli lettere å omsette åndsverk og rettigheter. Regjeringen ønsker også å gjøre loven mer moderne. Den skal bli lettere tilgjengelig og mer teknologinøytral. Skapende og utøvende kunstnere stiller ofte svakt når de skal selge det de har skapt. Regjeringen foreslår derfor flere regler som styrker deres stilling:»

Regjeringens intensjoner i høringsnotatet var kanskje gode i sin ordlyd. Dessverre er resultatet i lovproposisjonen et annet. Flere av forslagene som skulle styrke rettighetshavernes stilling er reversert eller sterkt begrenset og har endt opp med et nærings – og brukervennlig lovforslag.

 • Forslag i høringsnotatet: Lovens formål er å sikre rettighetshaverne. Resultat i proposisjonen: Loven skal likestille rettighetshavernes og brukernes interesser.
 • Forslag i høringsnotatet: Bevisbyrderegel om at erververen har bevisbyrde for at rettigheter er overdratt Resultat i proposisjonen: Ingen bevisbyrderegel
 • Forslag i høringsnotatet: Avtaler skal ved tvil tolkes til fordel for opphaveren. (spesialitetsprinsippet) Resultat i proposisjonen: Spesialitetsprinsippet er svekket sammenlignet med forslaget i høringen
 • Forslag i høringsnotatet: Lovfesting av rett til rimelig vederlag ved overdragelse av rettigheter Resultat i proposisjonen: Retten til rimelig vederlag er svekket sammenlignet med forslaget i høringen.
 • Forslag i høringsnotatet: Kodifisering av gjeldende prinsipp om at alle åndsverk skapt i arbeidsforhold tilfaller arbeidsgiver. Resultat i proposisjonen: Åndsverk skapt i oppdrags- forhold (ikke bare i arbeidsforhold) tilfaller oppdragsgiver, og bestemmelsen gir også rett til endring og videre- overdragelse.

Denne bestemmelsen kan ha dramatiske konsekvenser, og det er forunderlig at departementet foreslår en slik bestemmelse for Stortinget uten at bestemmelsen i sin nåværende form i realiteten har vært på høring.

Blant opphaverorganisasjonene, utøverorganisasjonene og andre rettighetshaverorganisasjoner er derfor skuffelsen stor etter at proposisjonen ble sendt Stortinget. Regjeringen har tidligere slått fast at den teknologiske utviklingen har svekket rettighetshavernes stilling, og at de ønsker å ønsker å gjenopprette denne balansen og styrke rettighetene til skapende og utøvende kunstnere, slik at det skal bli lettere å omsette åndsverk og rettigheter. Dette har de med andre ord ikke evnet å sette ut i livet.

Stortinget vil åpenbart frem til 12. juni bli en arena der opphavere og artister må kjenne sin besøkelsestid, slik at åndsverkloven kan få den rebalansering som regjeringen lovet.

Også i EUs regelverk er det åpenbare svakheter som  svekker rettighetshavernes stilling i en tid med teknologiske endringer. Det er særlig fokus på det vi benevner som «the value gap» eller «transfer of value». Kort fortalt at noen tjener på å formidle rettighetshaveres verk uten at det betales for det. Det typiske eksemplet er Facebook.  Rundt 52% av Facebooks annonseinntekter er direkte relatert til kunstnerisk materiale. Likevel betaler de ingenting til kunstnere i kompensasjon. (”Cultural content in the online environment: Analyzing the value transfer in Europe” (Rapport utarbeidet av konsulentselskapet Roland Berger, 2015))

EU-kommisjonen la høsten 2016 frem en såkalt «copyright package» der problemet ble løftet frem, men uten at konkrete løsninger kan utledes av det. Forhandlingene i EU-kommisjonen og i EU-parlamentet vil fortsette, og gjennom våre lobbyorganisasjoner vil arbeidet med ansvarliggjøring av sosiale medier fortsette med stor styrke.

Til tross for et utilfredsstillende rettslig rammeverk kan TONO vise til gode resultater i 2016. Antall medlemmer er sterkt voksende, og vi kan vise til god vekst på de fleste områder. Konsertområdet viser også i 2016 en særdeles god vekst på 17,5%, og er et viktig område for norske rettighetshavere. Det digitale området vokser fortsatt, selv om vi i resultatmessig viser en nedgang på grunn av regnskapstekniske årsaker.

Inntekter fra utlandet viser også at norsk musikk brukes som aldri før, og den mindre nedgangen fra rekordåret 2015 skyldes at skattemyndighetene i enkelte land stiller særdeles omfattende dokumentasjonskrav før penger frigis.

TONO ønsker alle medlemmene en god sommer.

Cato Strøm,
Adm.dir i TONO

 

TONO er rystet over terrorangrepet i Manchester

– Det er med dyp rystelse og sorg vi hører om terrorangrepet i forbindelse med en konsert i Manchester i går kveld, sier TONOs adm.dir Cato Strøm.

Etter en konsert med den populære popartisten Ariana Grande i den engelske byen Manchester i går kveld ble det sprengt en bombe på stedet. Bomben tok livet av minst 22 mennesker, og 59 er fraktet til sykehus, i følge NRK. Ariana Grande har mange tilhengere blant unge mennesker, og det rapporteres i media om at barn er blant de omkomne.

– Vi reagerer med dyp rystelse og sorg over nyheten. En konsert som dette handler om glede, fellesskap og om å feire livet. Angrepet i Manchester representerer alt det motsatte. Våre tanker går til de som ble rammet av bomben og deres pårørende, sier adm. dir i TONO, Cato Strøm.

Søk stipend fra Musikkforleggerne

Interesseorganisasjonen Musikkforleggerne har en stipendordning øremerket musikkforlag, og nå er det åpent for å søke – fristen er 1. juni kl. 12.

Foto: istockphoto

Stipendene skal stimulere det norske musikkforlagsmiljøet som arbeider for norske opphavere. Stipendmidlene skal brukes til det beste for norske musikkforlag, og bidra til å profesjonalisere musikkforlagsmiljøet.

Nye retningslinjer
Dersom du har søkt på stipend fra Musikkforleggerne tidligere må du være oppmerksom på at det er enkelte nye retningslinjer rundt stipendene i år. Derfor må du lese godt gjennom informasjonen på Musikkforleggernes nettsider. Nytt av året er blant annet at våre stipender skal deles ut to ganger i året med frist 1. juni og 1. desember. Ad hoc-midler blir også delt ut i i to perioder som går fra 1. juni – 31. desember og 1. januar – 31. mai. Alle registrerte musikkforlag kan søke på stipendene i hver kategori en gang i løpet av hver periode.

Husk å søke innen 1. juni kl. 12. Svar på søknadene vil bli gitt innen en måned. Dersom du har spørsmål vedrørende søknadsskjema, stipend eller søknadsprosessen kan du sende det du har på hjertet til: [email protected]

Mer informasjon om stipendene finnes her: http://www.musikkforleggerne.no/stipend/

 

 

Her er årets stipendmottakere

Alle søkere til årets TONO-stipend og Unge Talenter-stipend er i dag informert per e-post om resultatet av stipendbehandlingen.

Stipendkomiteen er nå ferdige med sitt arbeid, og i dag får alle søkere informasjon per e-post om de er tildelt stipend eller ikke. 367 søkere er i år tildelt TONO-stipend, mens 174 søkere er innvilget Unge Talenter-stipend, totalt 541 søkere. Stipendene blir utbetalt 23. mai 2017.

I sin vurdering av søknadene har stipendkomiteen lagt til grunn de kriterier som er beskrevet på tono.no, og som det ble informert om ved stipendutlysningen.

TONO-stipendet
Det deles ut stipender under det ordinære TONO-stipendet på tre hovednivåer, henholdsvis kr 100 000, kr 50 000 og kr 25 000. Etter konkrete vurderinger, ble det bevilget andre stipendsummer enn hovedsummene for noen individuelle søknader der søknadsprosjektet ble bedømt som likeartet.  Disse hadde i utgangspunktet ikke søkt i fellesskap, men fremsto som naturlig å behandle sammen, da prosjektene var de samme.

Det deles i 2017 ut følgende antall stipender på de ulike nivåene:

9 stipender à kr 100 000               =     900 000
42 stipender à kr 50 000               =  2 100 000
307 stipender à kr 25 000             =  7 675 000
9 stipender à kr 10 000                  =        90 000
367 stipender totalt                       = 10 765 000

Unge talenter
Det deles i år totalt ut kr 1 182 500,- under stipendordningen Unge talenter, hvorav kr 600 000 er bevilget av gruppeforeningene NOPA og NKF i forholdet 60/40. Beløpet er delt ut på tre nivåer:

27 stipender à kr 10 000       =       kr 270 000
71 stipender à kr 7 500         =       kr 532 500
76 stipender à kr 5 000         =       kr 380 000
174 stipender totalt               =       kr 1 182 500

Komiteen besto av Svein Dag Hauge og Rita Eriksen fra NOPA, Stine Sørlie og David Bratlie fra NKF, Solveig Slettahjell (fri plass/NOPA) og Alexander Rishaug (fri plass/uavh.), samt Steinar Fjeld fra Musikkforleggerne.

Stipendkomiteens vedtak kan påklages til TONOs styre innen tre uker fra melding om avgjørelsen er kommet frem til søkeren.  Klageadgangen gjelder kun saksbehandlingen, ikke komiteens skjønn.


Her er årets stipendmottakere:
Stipendmottakere TONO-stipendet 2017
Stipendmottakere Unge Talenter-stipendet 2017

TONO og BandOrg med foredragssamarbeid

TONO har inngått et samarbeid med interesseorganisasjonen BandOrg for å øke kunnskapen om TONO og opphavsrett blant BandOrgs medlemmer.

BandOrg er en landsomfattende interesseorganisasjon for folk som spiller i band, og med 6000 medlemmer fordelt på mer enn 1300 medlemsband, er den også Norges største i sitt slag. Alle fordrag er ennå ikke fastlagt, men foreløpig er det planlagt to konkrete foredrag i Bodø den 23. mai og Molde 8. juni. Det skal også holdes kurs i Ålesund og Stavanger, forhåpentligvis innen sommerferien. Det utelukkes ikke at det også vil komme flere foredrag rundt omkring i landet utover året. Foredragene vil ta for seg opphavsrettigheter og hvilke fordeler man får som låtskriver om man melder seg inn i TONO.

– Viktig for TONO
Samarbeidet med BandOrg kom i stand etter møter med BandOrg under by:Larm og er et konkret utspring av en strategi i TONO som handler om styrking av relasjons- og rekrutteringsarbeidet i organisasjonen.

– Samarbeidet med BandOrg er både spennende og viktig for oss i TONO. Særlig unge låtskrivere vet kanskje ikke helt hva TONO gjør, og vet kanskje heller ikke at de som TONO-medlemmer kan tjene gode penger de ellers ville ha gått glipp av. Enhver anledning til å forklare fordelene ved TONO-medlemskap er verdifulle for oss, sier medlemssjef i TONO, Jan Espen Storo.

 

– Glad for å kunne øke kunnskapen om TONO
Daglig leder i BandOrg, Jo Tandrevold, er glad for å kunne tilby sine medlemmer økt kunnskap om deres opphavsrett og hva TONO-medlemskap gir av fordeler:

– BandOrg jobber aktivt for å styrke medlemmenes utviklingsmuligheter, og for å bedre rammevilkårene for band i Norge. Vi er derfor svært glad for å ha inngått kurssamarbeid med TONO, og at vi nå kan bidra til å heve kunnskapen om hva TONO er, og hvordan dette angår alle band i Norge, sier Tandrevold.  

Dersom du som leser dette er engasjert i en sammenheng hvor musikkskapere møtes, og hvor det kunne være nyttig med et TONO-foredrag, ta gjerne kontakt med TONOs medlemsservice ved å sende en mail til [email protected]

 

Du kan lese mer om BandOrg på bandorg.no.

 

 

OBS. Artikkelen ble oppdatert 18.mai, fordi et planlagt foredrag i Ålesund 7. juni måtte utsettes.