Karl Vestli oppsummerer TONO-året

Julehilsen fra adm. direktør

Her er  adm.direktør i TONO, Karl Vestli, sin julehilsen til TONOs medlemmer, kunder, samarbeidspartnere og øvrig bransje.

 / 22/12/2022 /

Når vi nå nærmer oss tiden der julefreden senker seg, ser vi i TONO tilbake på et spennende og krevende år.

Vi har stått i krevende forhandlinger, vi har gjort viktige grep for å tilpasse oss den nye loven om kollektiv forvaltning av opphavsrett, vi har inngått strategisk viktige samarbeid med teknologileverandører, vi har nettopp satt i gang et stort teknologiprogram og vi jobber med utvikling av våre tjenester ut fra de behov vi skal møte i fremtiden. Dette omfatter alt fra et arbeid med å etablere nye modeller for lisensiering og avregning til teknologiske verktøy og gode selvbetjeningsløsninger for kunder og medlemmer.

Vi har også stått i en lengre prosess med Oslo-filharmonien. Etter å ha tapt i Oslo tingrett, og deretter i Borgarting lagmannsrett i høst fikk vi i dag vite at Høyesteretts ankeutvalg har bestemt at vår anke skal behandles i Høyesterett. Vi ser frem til behandlingen, som trolig blir til våren.

Avregnet 700 millioner kroner
I løpet av 2022 avregnet vi 700 millioner kroner til komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag i inn – og utland. Av disse gikk i overkant av 300 millioner kroner til TONOs medlemmer. I september utbetalte vi dessuten covid-19-støtte fra Kulturdepartementet.

Vi delte også ut mer enn 17 millioner kroner i stipender til 955 TONO-medlemmer i 2022.

Arbeidet med innkreving og utbetaling av vederlag går ikke av seg selv. Jeg er stolt av å lede en organisasjon med mer enn 60 dyktige og engasjerte ansatte som virkelig står på for at våre kunder får lisensiert sin musikkbruk og for at rettighetshaverne skal få sine TONO-utbetalinger. Deres innsats er helt avgjørende for opphavsrettsøkonomien på musikkområdet i Norge.

Ny CEO i Polaris hub og nye avtaler
Polaris hub, som vi eier sammen med danske Koda og finske Teosto, lisensierer vårt repertoar til strømmetjenester internasjonalt. Den 1. desember begynte Erik Brataas som CEO i selskapet. Erik er kjent for mange i den norske musikkindustrien som grunder av Phonofile, som plateselskapsmann og som musikkforlegger. Han har også ledet FONO. Med Erik ved roret har vi store forventninger til lisensieringen av vårt repertoar internasjonalt i 2023 og fremover.

TONO har i løpet av 2022 inngått en rekke viktige avtaler på onlinesiden, deriblant med TikTok.

På rapporteringssiden begynte vi i 2022 å motta rapporter basert på fingerprinting-teknologi fra NRK. NRK har inngått en avtale med BMAT, og er derfor nå den første store kunden vår som bruker slik teknologi for å rapportere musikkbruk.

 

Momsforpliktelse
Mens vi venter på nye momsregler for musikksektoren tok vi i høst grep for å fjerne usikkerheten en del TONO-medlemmer med momspliktig musikkvirksomhet har følt på. Vi fikk klarhet i at utenlandsinntekter fra TONO og tilsvarende selskaper er fritatt moms. Samtidig har vi gitt TONOs medlemmer en forpliktelse til å betale momsen deres dersom de mot formodning skulle få beregnet moms på TONO-inntekter fra Norge. Dette har vi fått god respons på hos de medlemmene det gjelder.

Vi håper også moms blir en del av oppdraget når Kulturdepartementet har varslet at de skal igangsette en NOU, det vil si en offentlig utredning, for hele musikkfeltet. TONO ønsker å bidra aktivt inn i dette arbeidet, og har allerede signalisert dette overfor Kulturdepartementet.

Kunnskapsspredning
TONO er opptatte av å dele kunnskap om TONO, vårt arbeid og om opphavsrettigheter. Vi har i 2022 lansert ikke bare en, men to podkaster. «Spillelista» minner om musikkens verdi mens «Musikkskaperne» er en ren kunnskapspodkast om TONO, opphavsrettigheter, lisensiering av musikk, og etter hvert også om andre deler av musikkøkonomien. Vi har i år også delt kunnskap om skjevfordelingen mellom kjønnene i TONOs medlemsmasse. Dette fikk mye oppmerksomhet.

Vi har som vanlig også delt ut EDVARD-prisen i fem kategorier samt TONOs Formidlerpris. Med EDVARD hedrer vi dyktige komponister og sangtekstforfattere blant våre medlemmer, minner om viktigheten av nyskrevet musikk, og bygger kunnskap om at TONO er en organisasjon av og for komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag.

I 2022 var vi til stede på en lang rekke arenaer. Både på kundesiden, som Nordiske mediedager og Radiodager, og på bransjesiden, hvor vi deltok på Spellemann, Bylarm, Vill Vill Vest, Loud jentenes bandcamp, by:songs, Trondheim Song:expo, Reeperbahn-konferansen i Hamburg og The Great Escape i Brighton. m.m. Vi har også holdt en rekke TONO-foredrag, og både digitale og fysiske medlemsmøter for musikkforlag, komponister og sangtekstforfattere.


Styrking av TONO-demokratiet

Etter vedtak på TONOs årsmøte 8. juni fikk mer enn dobbelt så mange TONO-medlemmer stemmerett i samvirket TONO SA. Antallet stemmeberettigede medlemmer økte fra 1972 til 4663, etter at  inntektskravet ble redusert betydelig. Vi ser frem til godt oppmøte på vårt årsmøte i juni.

For TONOs ansatte var 2022 også det første året i nye lokaler i Møllergata 4. Der jobber vi i åpent landskap, som har gitt en større dynamikk og bedre samhandling.

2022 var også et trist år for TONO. I høst mistet vi en kjær kollega i Tor-Erik Askildsen. Han er dypt savnet.

Vi håper julen blir en god tid for både kunder og medlemmer av TONO. Vi i TONOs administrasjon holder åpent om dere trenger å komme i kontakt med oss.

Vi ønsker dere alle en riktig god jul, og et godt nytt år!

 

Karl Vestli
Adm.direktør
TONO