Alpinanlegg

TONO-priser for bakgrunnsmusikk i sports-/alpinanlegg

Antall besøkende pr år/sesongVederlag per år/sesong (kr)
Maks 10 0002176
10 001-100 00010857
100 001-200 00015922
200 001-300 00023154
300 001-400 00031838
400 001-500 00040521
500 001 eller flere40521 kr + 0,08 kr per besøkende over dette.

Ta kontakt på marked@tono.no for å inngå avtale.