Alpinanlegg

TONO-priser for bakgrunnsmusikk i sports-/alpinanlegg

Antall besøkende pr år/sesongVederlag per år/sesong (kr)
Maks 10 0002072
10 001-100 00010340
100 001-200 00015163
200 001-300 00022051
300 001-400 00030321
400 001-500 00038591
500 001 eller flere38591 kr + 0,08 kr per besøkende over dette.

Ta kontakt på marked@tono.no for å inngå avtale.