I TONOs styre og øvrige komiteer og utvalg er tre gruppeforeninger representert: NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne i tillegg til uavhengige representanter. Her er en kort presentasjon av TONOs tre gruppeforeninger.