TONO har iverksatt et internt prosjekt for å styrke vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger i tråd med åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har til hensikt å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon og levering av varer og tjenester. Dette gjelder for vår egen virksomhet, leverandører og forretningspartnere.

Vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger er i kontinuerlig utvikling. Ler mer om vårt arbeid under, eller ta kontakt ved å bruke skjemaet på siden «Informasjon om aktsomhetsvurderinger».