EDVARD-prisen

TONO har delt ut EDVARD-prisen årlig (med unntak for 2009) siden 1998. Prisen deles ut til TONO-rettighetshavere i flere kategorier, som har variert gjennom årene. I 2022 ble det delt ut priser innen kategoriene Samtidsmusikk, Populærmusikk, Tekst til musikk, Åpen klasse og Utfordrer. Det kåres en vinner i hver kategori årlig, som tildeles et unikt trofe utformet av Magne Furuholmen (Edvard Grieg i profil), et diplom samt et stipend på kr. 70 000,-

Det stilles som krav at prisvinnerens musikk eller tekst må være urfremført foregående år. Det legges også vekt på opphavspersonens øvrige produksjon. Det tas sikte på at en komponist skal kunne motta EDVARD-prisen én gang.

TONOs Formidlerpris

TONO deler også ut TONOs Formidlerpris, som kan deles ut til andre enn TONO-medlemmer – eksempelvis festivaler, plateselskap etc., og som har utmerket seg gjennom formidling av TONOs repertoar. Prisen ble etablert i 2011. Det kåres én vinner av TONOs Formidlerpris per år, og vinneren tildeles et diplom utformet av Magne Furuholmen.

Spørsmål vedrørende TONOs priser kan rettes til:
Kommunikasjonssjef Willy Martinsen, mob. 909 65 254

Vinnere av EDVARD-prisen // TONOs Formidlerpris