– TONO har hatt en uvurderlig betydning for norske komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag gjennom sine 85 år. TONO legger til rette for bruk av musikk i det norske samfunnet, og sørger for at opphavspersonene får rettmessig betalt for bruken av sine verker. På den måten har TONO stimulert til skaping av stadig ny musikk, til glede for hele samfunnet. Jeg gratulerer både TONO, alle norske opphavspersoner og det norske folk med TONOs 85-årsjubileum.

 

Sitatet tilhører tidligere kulturminister Thorhild Widvey, og var en hilsen til TONO da vi feiret vårt 85-årsjubileum i januar 2014. Strengt tatt var selve dagen noen måneder før. TONO ble nemlig etablert 27. november 1928, og het i mange år «Norsk Komponistforenings internasjonale musikkbyrå – TONO».

Hvorfor ble så TONO til, den gang i 1928? «Hvorfor ikke?» svares det i jubileumsboken «TONO, vern om musikken i 50 år»(1978).

I følge boken lå det i luften. Kringkastingsselskapet A/S hadde nemlig oppstått med radioen som formidler av musikk, og nye lovutkast forberedte det som skulle bli åndsverkloven av 1930. Den 12. desember mottok Kringkastingsselskapet et brev med orientering om at TONO hadde overtatt representasjonen for både norske og utenlandske komponister i «mer enn 15 kulturland».

6. april 1929 ble den første avtalen mellom TONO og Kringkastingsselskapet undertegnet.

Siden 1928 har TONO hatt en helt sentral rolle i norsk musikk- og kulturliv. Gjennom avtaler med TONO har kringkastere, medieselskaper, konsertarrangører, frisører, kjøpesentre, streamingtjenester innen musikk og film m.m. hatt gleden av å kunne formidle et verdensrepertoar av musikk ut til det norske folk i snart hundre år. I 2022 har TONO titusenvis av kunder og mer enn 38 000 medlemmer.

Dermed har TONO blitt en liten folkebevegelse av komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag.