TONO har samarbeid med en lang rekke ulike organisasjoner, både by:Larm, Vill Vill Vest, Trondheim Calling, JM Norway, Sami Music Week og mange flere. Under kan du se en oversikt over de organisasjonene og selskaper TONO samarbeider med innenfor oppgaver som henger direkte sammen med vår forretningsvirksomhet.