Musikk på arbeidsplassen

Radio, TV/video, CD e.l. i møterom, kontorer, kantine eller hvilested. Gjelder for virksomheter med minst 50 ansatte, hvorav minst 30 ansatte har tilgang til musikk.

TONO-satser
Antall ansatte kr. pr mnd
0 – 30 0
31 – 50 125
51 – 75 185
76 – 100 241
101 – 150 363
151 – 200 479
201 – 250 601
251 – 300 712

Over 300 ansatte, tillegg til tabellpris: Kr 63,26,- for hver påbegynt antall 40 ansatte

Vederlaget gjelder kun for ansatte som har tilgang til musikk i arbeidstiden. Vederlaget er uavhengig av omfanget av musikkfremføringen.

 


 

Kunderom

med reklamevideo m/musikk/musikkvideo eller annen bakgrunnsmusikk
Kr 1445 pr. år pr. enhet

 


 

Ta kontakt på marked@tono.no for å inngå avtale.