Kommuner

TONO og KS (Kommunesektorens organisasjon) har fremforhandlet en mønsteravtale for landets kommuner som klarerer musikkfremføring i kommunenes regi.

Eksempler på musikkfremføring som omfattes av en slik avtale er fritids- og ungdomsklubber, svømme- og idrettshaller, idrettsplasser, arbeidsplasser, sykehjem, bibliotek, barnehage og skole.
Eksempel på musikkfremføring som ikke omfattes av avtalen er kino, konserter og Internett.

Ta kontakt for TONO-tillatelse av forhold utenfor avtalen, om kommunene du representerer ikke har inngått slik avtale eller om du ønsker mer informasjon. Send en e-post til marked@tono.no.