Sirkus/tivoli

Sirkus

Gjelder musikkfremføring i sirkusforestillinger

Vederlag pr. forestilling

Gruppe Antall plasser Kr pr. forestilling
1 Inntil 500 169
2 501 – 1 000 271
3 1 001 – 2 000 355
4 Over 2000 461

Edit Table

Sirkuseiere har vanligvis sentral avtale med TONO. Slik avtale skal kunne forevises representanten.

Tivoli

Musikkfremføring på tivoli over fellesanlegg.

Årspris: 3 772,-

Ta kontakt på marked@tono.no for å inngå avtale.