Transport

Skip innenriks følger tariffene for overnatting/servering; https://www.tono.no/kunder/overnatting-servering/

Skip innenriks (ferger):

Vederlag for bakgrunnsmusikk (TV/Video, CD, radio e.l.) i kafeteria og/eller annet oppholdsrom beregnet etter følgende satser:

Gjennomsnittlig passasjerbeleggKr. pr. mnd
Inntil 50136
Fra 51-75226
Fra 76-100311
Fra 101-125410
Over 126604

Skip utenriks:

Antall køye/passasjer-plasser Antall sittepl. i danselokale/kinoA) Bakgrunnsmusikk. Lugarer ekskl. tv/video Kr. pr. mndB) Bakgrunns-musikk (Live/innspilt) Kr. pr. mnd.C) Bakgrunns-musikk inkl. tv/video i lugarer Kr. pr. mnd.D) Musikk til dans. (live/innspilt) Kr. pr. dagE) Kino Kr. pr. dag
Inntil 50230,-501,-611,-28,-0,-
Inntil 100331,-747,-908,-41,-0,-
Inntil 150502,-1 127,-1 379,-60,- 0,-
Inntil 200668,-1 325,-1 658,-81,-54,-
Inntil 300831,-1 760,-2 172,-120,-0,-
Inntil 400995,-1 990,-2 488,-162,-74,-
Inntil 5001 145,-2 288,-2 862,-188,-0,-
Inntil 6001 291,- 2 587,-3 235,-211,-0,-
Inntil 7001 442,-2 884,-3 610,-235,-0,-
Inntil 8001 591,-3 183,-3 980,-261,-0,-
Inntil 9001 740,-3 482,-4 354,-286,-0,-
Inntil 10001 890,-3 781,-4 724,-308,-90,-

For skip over 1000 køyeplasser/passasjerplasser beregnes et tilleggsvederlag pr. påbegynt 100 køyeplasser/passasjerplasser på 8 % av satsene i gruppe 12.

 

Busser

Vederlag for radio, TV/video, CD, øretelefoner e. l. beregnes etter følgende satser:

Kr 1 544,-  pr. buss pr. år

Fly/helikoptre

Gjelder musikkfremføring for passasjerer i fly og helikoptre.

Boarding-musikk:

Kr 4 879 pr. fly pr. år

 

Inflight-musikk – Pr. flygning, innenfor Europa:

Inntil 100 seter              62 kr
101-200 seter                112 kr
Over 200 seter              135 kr

 

Inflight-musikk – Pr. flygning, Interkontinental (utenfor Europa):

Inntil 100 seter               72 kr
101-200 seter                 138 kr
Over 200 seter               191 kr

 

Ta kontakt med TONO på marked@tono.no for å inngå avtale.