Konsertavregning

TONO avregner konserter i september året etter selve fremføringen.
Vi er avhengig av musikkrapporter for å kunne sende ut avregning. I utgangspunkt er det konsertarrangøren som er ansvarlig for å sende inn rapporter, men i tilfeller hvor du som opphavsperson også var artist, er det mer hensiktsmessig at du sender oss dette. Logg inn på Mitt TONO og rapporter din konsert der! Husk at du må føre opp alle verk som ble fremført – også eventuelle coverversjoner osv.

Frister for rapportering er:
1. februar for innsendelse av rapporter andre halvår foregående år
1. oktober for innsendelse av rapporter første halvår inneværende år

Har du spørsmål om hvordan avregning for en konsert beregnes, se TONO-hjelpen.