Utlandet

TONO har søsterselskaper rundt om i hele verden som, gjennom vår gjensidighetsavtale, skal sørge for å avregne fremføringer til våre medlemmer.

Selskapene har ulike fordelingsregler og praksis. Mange selskaper avregner for alle konserter hvor det er innkrevd og mottatt vederlag. Andre selskaper foretar istedet en form for «sampling», som betyr at innkomne vederlag avregnes til et utvalg av innrapporterte konsertfremføringer.
Hvor raskt TONO mottar avregning fra de ulike søsterselskapene varierer. Flere selskaper avregner kvartalsvis, men det finnes fortsatt en rekke selskaper som kun avregner 1-2 ganger per år. TONOs målsetting er å utbetale avregning fra utlandet så raskt som mulig til våre rettighetshavere. Vi avregner penger fra utlandet fire ganger årlig. Dog er det ulike land som avregnes hver gang, slik at det på forhånd ikke er mulig å si noe om hvilket land som avregnes når.

Man må beregne lenger tid fra fremføring i utlandet til avregning fra TONO. Fremføringen må først behandles i det gjeldende søsterselskapet før den videresendes til TONO for lokal behandling. Å motta avregningen 2-3 år etter fremføringen er ikke uvanlig.

Husk at alle selskaper har forskjellige avregningsregler og rutiner som TONO ikke kan påvirke. Mange selskaper benytter seg f.eks av såkalt «sampling» i kringkasting – dvs det brukes et statistisk utvalg av rapporter (et visst antall uker) som skal representere hele året. Verket ditt må da være med i dette uttrekket for å kunne motta avregning.

Har du spilt konserter i utlandet, så er det fint om du rapporterer dem til oss slik at vi kan følge det opp med det gjeldende selskapet. Du kan rapportere konserter du har hatt i utlandet på Mitt TONO på samme måte som konserter i Norge.