Sist endret på årsmøtet 8. mai 2010

Innholdsfortegnelse

Kapittel I // Generelle bestemmelser
§ 1 Vederlag for fremføring
§ 2 Vederlag for lydfesting
§ 3 Forvaltningskontrakt

Kapittel II // Anmeldelse og registrering av musikkverk
§ 4 Anmeldelse av musikkverk
§ 5 Registrering av musikkverk

Kapittel III // Fastsettelse av avregningsbeløp for fremføringer
§ 6 Fordeling ved fremføring
§ 7 Verkets fremføringstid
§ 8 Programrapporter
§ 9 Avregningsområder

Kapittel IV // Rettighetshavers andel i musikkverkets avregningsbeløp
§ 10 Hovedregler
§ 11 Bearbeiderandelen
§ 12 Arrangørandelen
§ 13 Tekstforfatterandelen
§ 14 Forlagsandelen
§ 15 Fordelingstabeller

Kapittel V // Fordelingsutvalget og musikk- og tekstfaglig utvalg
§ 16 Fordelingsutvalget
§ 17 Musikk- og tekstfaglig utvalg

Kapittel VI // Dokumentasjon og avregning
§ 18 Dokumentasjon og avregning

Kapittel VII // Klager og rettelser
§ 19 Reklamasjoner og klager
§ 20 Rettelser

Kapittel VIII // Endringer, ikrafttredelse mv.
§ 21 Endringer i fordelingsplanen
§ 22 Ikrafttredelses- og overgangsbestemmelser