Etter TONOs vedtekter §58 settes hvert år av inntil 10 prosent av TONOs inntekter til Kulturelle midler. Midlene brukes til å finansiere TONOs stipendordninger, og til å fremme nasjonale musikkulturelle formål gjennom TONOs tre gruppeforeninger, NOPA, Norsk Komponistforening og Musikkforleggerne.

 

Gruppeforeningene er medlemsorganisasjoner som er representert i TONOs styre og øvrige komiteer og utvalg, og som arbeider for å bedre rammevilkårene for komponister og tekstforfattere i Norge blant annet gjennom politisk påvirkning. Foreningene arbeider også med kompetanseheving gjennom blant annet kursing og workshops, og har mange støtte- og stipendordninger. Mer om dette kan du lese under. I 2022 utgjorde de kulturelle midlene 46 326 273 millioner kroner, noe som tilsvarte et gjennomsnittlig fradrag til kulturelle midler fra TONOs fordelingssum på 7,08 prosent.