Hjem // Om TONO // Organisasjonen // Gruppeforeningene

Norsk Komponistforening ble stiftet i 1917, og er en fagorganisasjon for yrkesaktive komponister, med formål å ivareta komponisters kunstneriske, faglige, sosiale og økonomiske interesser. Foreningen arbeider for å legge best mulig til rette for utvikling og framføring av norsk kunstmusikk, og for å skape en stadig økende oppmerksomhet rundt denne kunstarten. Det var Norsk Komponistforening som i 1928 stod bak etableringen av TONO.

Besøk Norsk Komponistforenings nettsider her.

NOPA ble stiftet i 1937, og er en interesseorganisasjon for profesjonelle komponister og tekstforfattere. Foreningen fremmer norsk skapende tonekunst, norske musikkverk og tekst i tilknytning til musikk. NOPA arbeider for å skape møteplasser, styrke faglig felleskap og ivareta medlemmenes kunstneriske og økonomiske interesser. NOPA tilbyr prosjektstøtte, arbeidsopphold i leiligheter i London, Berlin og Vence, fagseminarer og nettverk. NOPA taler låtskrivere, tekstforfattere og komponisters sak, og driver påvirkningsarbeid for å sikre best mulig vilkår for opphavere i Norge. Foreningen arbeider for at dens satsingsområder skal bli synlige i offentligheten og blant medlemmene.

Besøk NOPAs nettsider her 

NOPA_logo_Oransje_RGB

Musikkforleggerne jobber for å gi norske musikkforlag bedre forutsetninger for å drive kreativ næring. Organisasjonens medlemmer skaper økonomiske og kunstneriske verdier og representerer over 4500 opphavere.

Musikkforleggerne deler ut tilskudd gjennom sine støtteordninger på vegne av TONO, og håndterer utbetalingen av Kopinormidler til norskregistrerte musikkforlag. Musikkforleggerne jobber aktivt med kompetanseheving og synliggjøring av arbeidet til norske musikkforlag på ulike plattformer i Norge og resten av verden. Organisasjonen skaper møteplasser, og veileder når det kommer til spørsmål om grafiske rettigheter og opphavsrett.

Musikkforleggernes største arrangement er Musikkforleggerprisen som holdes én gang i året. Her får de som jobber i musikkforlag og deres musikkskapere som er medlem av TONO oppmerksomheten de fortjener.

Foreningens medlemmer skal ha forvaltningskontrakt med TONO.

Besøk musikkforleggernes nettsider her.