Hjem // Om TONO // Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Norwaco_logo_3

Norwaco

Norwaco er en opphavsrettsorganisasjon som inngår avtaler om sekundær utnyttelse av lyd og levende bilder. Vederlag som kreves inn går tilbake til rettighetshaverne og er med å legge grunnlaget for nye produksjoner. Norwaco er en paraplyorganisasjon. De 34 organisasjonene som er medlemmer, representerer 60.000 individuelle rettighetshavere - opphavsmenn, utøvende kunstnere, fotografer og produsenter.
GESAC

GESAC

Gesac er en europeisk paraplyorganisasjon bestående av 34 av de største rettighetsorganisasjonene i EU-landene, Norge og Sveits. Organisasjonen representerer til sammen nærmere 800, 000 rettighetshavere innen musikk, grafikk, litterære og dramatiske verk, audiovisuelle verk samt musikkforleggere. Organisasjonen ble etablert i 1990 og har hovedkontorer i Brussel.
Gramo_logo_sort

GRAMO

TONO og Gramo samarbeider om en inspektørordning, som med oppsøkende virksomhet rådgir og informerer ulike virksomheter om lover og regler om bruk av musikk i det offentlige rom. For mer informasjon om Gramo, besøk gramo.no
Polaris_NYLOGO_2019_gradient

Polaris Music HUB

Polaris HUB er et joint venture opprettet av de nordiske kollektive rettighetsforvaltningsorganisasjonene TONO, Koda (DK) og Teosto (FIN). Selskapet opptrer på vegne av alle de tre organisasjonene når de forhandler og inngår avtaler med internasjonale digitale musikktjenester. Selskapet drives fra Stockholm.
ncblogo_1000px

NCB

Administrasjon av musikk i nordiske plateproduksjoner og AV-produksjoner utføres av NCB på vegne av TONO. Klarering og lisensiering av musikk for enkeltprodusenter (case-by-case, work-by-work) gjøres med andre ord derfra
CISAC-Logo

CISAC

Cisac er en paraplyorganisasjon for verdens rettighetsorganisasjoner. Organisasjonen forener 227 organisasjoner i 120 ulike land, og representerer mer enn tre millioner skapere og "publishere" fra ulike kreative bransjer: musikk, det audiovisuelle området, film, drama, litteratur og grafiske/visuelle kunstområder. Organisasjonen ble etablert i 1926 og har non-profit status. Organisasjonens president er den svenske musikeren og komponisten Björn Ulvaeus. Organisasjonen har hovedkontorer i Paris, med regionale kontorer i Burkina Faso, Chile, Kina og Ungarn.
NetworkMusicPartners_logo

Network of Music Partners

Network of Music Partners A/S (NMP) ble etablert i 2012 av PRS for Music i England og deres nordiske samarbeidspartnere, NCB. NMP fungerer som en prosesseringshub som fokuserer på administrative prosesser i forbindelse med fakturering for bruk av musikk, i tillegg til distribusjon av innhentet vederlag til rettighetshavere. NMP's administrasjon dekker tjenester for det mekaniske offline markedet (DVD og vinyl) så vel som områder innenfor det mekaniske online-markedet (Spotify, Itunes). NMPs kunder er PRS, Koda, TONO, Teosto, Stim, Stef, Buma/Stemra og de baltiske forvaltningsorganisasjonene. NMP har kontorer i London og København. NMP jobber i nært samarbeid med ICE, som leverer de nordiske forvaltningsorganisasjonenes verksdatabaser.