Norwaco_logo_3

Norwaco er en opphavsrettsorganisasjon som inngår avtaler om sekundær utnyttelse av lyd og levende bilder. Vederlag som kreves inn går tilbake til rettighetshaverne og er med å legge grunnlaget for nye produksjoner. Norwaco er en paraplyorganisasjon. De 34 organisasjonene som er medlemmer, representerer 60.000 individuelle rettighetshavere – opphavsmenn, utøvende kunstnere, fotografer og produsenter. For mer informasjon: Norwaco


 

ncblogo_150

Administrasjon av musikk i nordiske plateproduksjoner og AV-produksjoner utføres av NCB på vegne av TONO. Klarering og lisensiering av musikk for enkeltprodusenter (case-by-case, work-by-work) gjøres med andre ord derfra. For mer informasjon: NCB.dk


GESAC

Gesac er en europeisk paraplyorganisasjon bestående av 34 av de største rettighetsorganisasjonene i EU-landene, Norge og Sveits. Organisasjonen representerer til sammen nærmere 800, 000 rettighetshavere innen musikk, grafikk, litterære og dramatiske verk, audiovisuelle verk samt musikkforleggere. Organisasjonen ble etablert i 1990 og har hovedkontorer i Brussel.  For mer informasjon: http://www.authorsocieties.eu/


CISAC-Logo

Cisac er en paraplyorganisasjon for verdens rettighetsorganisasjoner. Organisasjonen forener 227 organisasjoner i 120 ulike land, og representerer mer enn tre millioner skapere og «publishere» fra ulike kreative bransjer: musikk, det audiovisuelle området, film, drama, litteratur og grafiske/visuelle kunstområder. Organisasjonen ble etablert i 1926 og har non-profit status. Organisasjonens president er den franske musikeren, komponisten og artisten Jean-Michel Jarre. Organisasjonen har hovedkontorer i Paris, med regionale kontorer i Burkina Faso, Chile, Kina og Ungarn. For mer informasjon, besøk: www.cisac.orgGramo_logo_sort_150

TONO og Gramo samarbeider om en inspektørordning, som med oppsøkende virksomhet rådgir og informerer ulike virksomheter om lover og regler om bruk av musikk i det offentlige rom. For mer informasjon om Gramo, besøk www.gramo.no.


NMP

Network of Music Partners A/S (NMP) ble etablert i 2012 av PRS for Music i England og deres nordiske samarbeidspartnere, NCB i Danmark. Deres felles ambisjon er å levere en transparent, pålitelig og kosteffektiv tjeneste.

NMP fungerer som en prosesseringshub som fokuserer på administrative prosesser i forbindelse med fakturering for bruk av musikk, i tillegg til distribusjon av innhentet vederlag til rettighetshavere. NMP’s administrasjon dekker tjenester for det mekaniske offline markedet (DVD og vinyl) så vel som områder innenfor det mekaniske online-markedet (Spotify, Itunes). NMPs kunder er PRS, Koda, TONO, Teosto, Stim, Stef, Buma/Stemra og de baltiske forvaltningsorganisasjonene. NMP har rundt 60 ansatte fordelt på kontorer i London og København. NMP jobber i nært samarbeid med ICE, som leverer de nordiske forvaltningsorganisasjonenes verksdatabaser.

For mer informasjon om Network for Music Partners: www.nmp.eu.