Urfremføring

Alle nye verk som oppfyller kriteriene for urfremføring blir automatisk tildelt en spesiell kode ved verksanmeldelsen. Denne koden trigges første gang verket velges til fremføring og avregnes i en egen urfremføringsavregning som finner sted i desember året etter selve fremføringen.
For å kvalifisere til urfremføring, må verkets første fremføring ha funnet sted i Norge innenfor et område som oppfyller kriteriene. I utgangspunkt er dette områder som radio, TV og konserter.

 • Det finnes noen tilfeller når verket ikke er berettiget til urfremføringstillegg:
  Fremføringer av musikkdramatiske verk (opera, operetter, musikaler, balletter og teater). Dette fordi vi normalt sett ikke forvalter disse rettighetene.
  • Puljen privatkopiering, m.fl. Her er det ikke snakk om en egentlig urfremføring, men om gjenbruk av opplysninger fra radio-/TV-området som er blitt avregnet tidligere.
  • Fri improvisasjon.
  • Kjenningsmelodier, signaturer, jingler, trailere, vignettmusikk, reklamespots, medleys, temaunderlag til konkurranser, eller lignende.
  • Ny tekst til eksisterende musikk.
  • For musikk til radio-/TV-serier beregnes urfremføring kun på første episode. Dersom andre episoder inneholder nykomponert musikk, må det sendes inn dokumentasjon med denne informasjonen.

Maksimumsgrensen for urfremføringstillegget for et verk er 75.000,- mens den er 150.000,- per rettighetshaver per inntjeningsår.