Kringkasting

TONO mottar rapporter direkte fra radio- og TV-kanalene. Du trenger altså ikke å rapportere dette til oss.

Fremføringer på radio og TV i Norge avregnes fire ganger/år: i mars, juni, september og desember.
Vi avregner også selve kringkasting kvartalsvis:
I mars: Kringkasting norske radio- og TV-kanaler, tredje kvartal (juli-september) fra året før
I juni: Kringkasting norske radio- og TV-kanaler, fjerde kvartal (oktober-desember) fra året før
I september: Kringkasting norske radio- og TV-kanaler, første kvartal (januar-mars) inneværende år
I desember: Kringkasting norske radio- og TV-kanaler, andre kvartal (april-juni) inneværende år

Her kan du se hva et minutt er verdt i de ulike kanalene.