Hva er forskjellen på store og små rettigheter?

Uttrykket «store rettigheter» brukes i forbindelse med dramatisk fremføring av et verk (f.eks. opera, operette, musikal, pantomime, ballett o.l.). Fremføring av originalskrevne musikkdramatiske verk, eller musikkverk fremført på en scene i dramatisk sammenheng, er ikke underlagt TONOs forvaltning. TONO forvalter i utgangspunktet ikke store rettigheter, og det gjør heller ikke våre søsterselskaper utenlands.

Dersom enkeltstående ikke-musikkdramatiske verk (små rettigheter) brukes i en dramatisk sammenheng, oppstår en dramatisk fremføring (store rettigheter). Rettighetshaverne må da forholde seg til gjeldende regelverk, slik det er nevnt her.
Dersom et musikkdramatisk verk tas ut av sin sammenheng og presenteres i utdrag, eller som en konsertfremføring, er dette å betrakte som små rettigheter. Slike fremføringer blir håndtert av TONO som normale konserter, og avregnes deretter.

Det er mulig å inngå en tilleggskontrakt med TONO pr. verk for forvaltning av store rettigheter. Alle rettighetshavere i musikkverkene må da inngå slik avtale. Ved inngåelse av en slik tilleggskontrakt vil rettighetshaverne gi TONO retten til å inngå avtaler om offentlig musikkdramatisk fremføring av musikkdramatiske verk på deres vegne. Vær klar over at tilleggskontrakten gjelder komponisten(e) og tekstforfatter(ne) bak musikkverkene, ikke andre rettighetshavere i forestillingen forøvrig, slik som koreograf, skuespillere og dansere.

For en helaftens forestilling krever TONO inn 14% av brutto billettinntekt.
For vederlag TONO krever for sine tilleggskontrakter, gjør TONO følgende fradrag: 2% til Det Norske Komponistfond, deretter 10% administrasjonskostnader og 10% nasjonale midler.
En tilleggskontrakt har ikke tilbakevirkende kraft.

KONTAKT MEDLEMSSERVICE dersom du ønsker å inngå slik tilleggskontrakt. Merk at denne da kun gjelder i Norge.