Organisasjonen

Organisasjonen

TONO er et samvirkeforetak, som er eid og styrt av sine medlemmer. Organisasjonen forvalter fremføringsrettigheter i musikkverk på vegne av mer enn 31 000 rettighetshavere (per 2018) samt mer enn 2,5 millioner rettighetshavere fra andre land i det norske territoriet. Årsmøtet er TONOs høyeste organ, og det er dette som velger medlemmer til organisasjonens styrende organ. TONOs administrasjon består av 64 ansatte, og har kontorer på Galleriet på Grønland i Oslo.

 

TONOs styre

TONOs administrasjon

TONOs vedtekter