Kan jeg gi fra meg et verk gratis når jeg er TONO-medlem?

Når du inngår en forvaltningsavtale med TONO, overlater du som opphaver til TONO å forvalte dine fremføringsrettigheter og lydfestingsrettigheter i stedet for at du gjør det selv. Du er da forpliktet til å følge forvaltningskontrakten og dens gjeldende regler (§2 og 5).

Man kan i utgangspunktet ikke godkjenne gratis bruk av egne verk i for eksempel filmproduksjoner eller innspillinger. Det er imidlertid mulig å inngå en særskilt avtale med TONO om egenforvaltning av spesifiserte musikkverk. Les mer om dette HER.

For mer informasjon vedrørende dette, ta kontakt med TONOS MEDLEMSSERVICE.