Skal jeg sende inn dokumentasjon?

Nei, i utgangspunktet trenger du ikke å sende inn dokumentasjon for verkene som anmeldes.

TONO har en stikkprøveordning der et utvalg verk rutinemessig blir plukket ut, og hvor det blir sendt et krav om å ettersende verksdokumentasjon på de utvalgte verkene. Denne ordningen er opprettet for å sikre at anmeldte verker har verkshøyde i henhold til TONOs fordelingsplan, og for å sikre at det ikke har blitt benyttet eksisterende musikk/tekst uten tillatelse.

Har du arrangert eller bearbeidet fri musikk og ønsker en høyere andel enn det fordelingsplanen gir, må du derimot sende inn dokumentasjon.