Hvorfor må jeg anmelde verk til TONO?

TONO bruker dine verksanmeldelser som grunnlag for avregning. For at vi skal kunne avregne og utbetale vederlag for din musikk, må du sende inn verksanmeldelse for alle dine verk via TONOS WEBTJENESTER.

En verksanmeldelse bør gjøres senest i forbindelse med fremføring eller utgivelse, og skal inneholde informasjon om verkets rettighetshavere og deres innbyrdes prosentfordeling.

Du skal ikke sende inn dokumentasjon på verket til oss. Unntaket er dersom du anmelder et arrangement av et fritt verk hvis din anmeldelse plukkes ut i vår stikkprøveordning, eller hvis du ønsker vurdering av høyere andel enn det som gis i TONOS FORDELINGSPLAN.