Spilling i utlandet

Dersom musikken din blir fremført på radio/TV i utlandet, trenger du ikke å rapportere dette til oss da dette går gjennom vår gjensidighetsavtale med søsterselskapene rundt om i verden. Du bør være obs på at mange av TONO-selskapene bruker såkalt «sampling», som i dette tilfellet betyr at de mottar spillelister for TV/radio for noen uker pr år. Disse ukene skal representere hele året, og gi et statistisk grunnlag for avregning. Det er kun dersom verket ditt er med i uttrekket som du vil motta avregning.

Har du spilt konserter i utlandet, må du huske å innrapportere konsertene til oss, slik at vi kan følge opp konsertene med våre søsterselskap. Konserter i utlandet rapporterer du på samme måte som norske konserter på MITT TONO.

Mer informasjon HER.