En billedkunstner vil bruke musikken min i en videoinstallasjon for publisering på Internett. Hvem lisensierer dette?

For slike produksjoner lisensierer TONO både synkronisering og fremførings. Vi gjør oppmerksom på at dersom det benyttes innspilt musikk i slike produksjoner, så må innspillingsrettighetene klareres av de som eier disse. Se innspillingsrettigheter for mer informasjon.

Det er viktig å merke seg at dersom videoinstallasjonen kun skal brukes i museet (altså ikke publisering på Internett), så kan det være at institusjonen allerede har en avtale med TONO som dekker denne bruken. TONOs Markedsavdeling kan kontaktes på e-post marked@tono.no for informasjon om et eventuelt avtaleforhold mellom museet og TONO.

TONO-Hjelpen

For medlemmer

Hva er ISRC?

ISRC er innspillingens identifikasjonsnummer og står for International Standard Recording Code. Hver enkelt innspilling av et musikkverk skal tildeles en unik ISRC, og koden brukes til å identifisere masterrettighetene på...

Les svaret i ny fane

Må jeg betale moms av TONO-utbetalingene?

Nei, er du et TONO-medlem som har momspliktig virksomhet, for eksempel i et AS, så trenger du ikke å betale inn mva av TONO-utbetalingene dine. Dette har tre årsaker: 1....

Les svaret i ny fane

Kan jeg flytte medlemskapet mitt til et av deres søsterselskap i utlandet?

Det er mulig å søke om overføring av ditt medlemskap til ett av våre søsterselskap i utlandet. Søknad må sendes skriftlig til medlem@tono.no med informasjon om hvilket selskap man ønsker...

Les svaret i ny fane

Kan jeg være medlem av TONO samtidig som jeg er medlem av et av TONOs søsterselskap i utlandet?

Det er mulig å inngå et splittmedlemskap der du er medlem av to fremføringsselskap samtidig, men da for ulike territorier. Eks: ASCAP for USA og TONO for resten av verden....

Les svaret i ny fane

Hvordan avslutter jeg mitt medlemskap i TONO?

Dersom du ønsker å avslutte ditt medlemskap i TONO må du sende skriftlig oppsigelse til medlem@tono.no. Medlemskapet opphører seks måneder etter at du har sendt oppsigelsen, dog ikke før utgangen...

Les svaret i ny fane

Finnes det opphavsrettslige særregler for joik i tråd med samisk tradisjon?

Ja, TONO har særregler for opphavsrett til personlig joik i TONOs forvaltning Opphavsretten beskytter alle som skaper musikkverk og andre åndsverk, og er grunnlaget for TONOs virksomhet. Retten er lovfestet...

Les svaret i ny fane

Hva er geo-blocking?

Med geo-blocking kan man begrense en videoproduksjon for visning i enkelte territorier, som for eksempel Norden. Ved å begrense en produksjon for visning til kun det nordiske territoriet, så vil...

Les svaret i ny fane

Hvilke typer produksjoner lisensierer NCB?

NCB lisensierer TV-produksjoner, TV-drama (kringkasting i Norden), dokumentarer uten kinodistribusjon og kortfilmer uten kinodistribusjon laget av profesjonelle audiovisuelle produsenter. NCB lisensierer også DVDer, CDer, LPer og andre produksjoner som utgis...

Les svaret i ny fane

En billedkunstner vil bruke musikken min i en videoinstallasjon for publisering på Internett. Hvem lisensierer dette?

For slike produksjoner lisensierer TONO både synkronisering og fremførings. Vi gjør oppmerksom på at dersom det benyttes innspilt musikk i slike produksjoner, så må innspillingsrettighetene klareres av de som eier...

Les svaret i ny fane

Noen vil bruke musikken min i en film om et firma / opplæringsvideo for nye ansatte. Videoen skal publiseres på bedriftens intranett. Hvem lisensierer dette?

For produksjoner med intern visning lisensierer TONO både synkronisering og fremføring. Vi gjør oppmerksom på at dersom det benyttes innspilt musikk i slike produksjoner, så må innspillingsrettighetene klareres av de...

Les svaret i ny fane

Noen vil bruke musikken min i en video om en ideell organisasjons arbeid. Hvem lisensierer dette?

For videoproduksjoner som gir en presentasjon av arbeidet i den ideelle organisasjonen deres, må opphaver gi sitt samtykke. Innspilingsrettigheter klareres med plateselskap, synkroniseringsrettigheter med opphaver eller musikkforlag og fremføringsrettigheter med...

Les svaret i ny fane

Noen vil bruke musikken min i en film om en bedrift. Hvem lisensierer dette?

For videoproduksjoner som presenterer bedriften din, må opphaver gi sitt samtykke. Innspilingsrettigheter klareres med plateselskap, synkroniseringsrettigheter med opphaver eller musikkforlag og fremføringsrettigheter med TONOs Online Media avdeling.

Les svaret i ny fane

Noen vil bruke musikken min i en reklamefilm. Hvem lisensierer dette?

For videoproduksjoner med musikkverk som fremmer et produkt eller en tjeneste (enten det er kommersielt eller ikke-kommersielt) for salgsfremmende formål må opphaver gi sitt samtykke. Innspilingsrettigheter klareres med plateselskap, synkroniseringsrettigheter...

Les svaret i ny fane

Hvordan krediteres musikkens rettighetshavere i en AV-produksjon?

Musikk brukt i en videoproduksjon kan krediteres i rulleteksten. Den må da inneholde følgende informasjon: Tittel på musikkverk Navn på låtskrivere Plateselskap Musikkforlag

Les svaret i ny fane

Hvor kan jeg finne informasjon om plateselskap og/eller informasjon om låtskrivere knyttet til en innspilling?

TONO forvalter ikke innspillingsrettigheter, og har derfor ingen nøyaktig informasjon vedrørende dette. Likevel, denne informasjonen skal være tilgjengelig i strømmetjenester som for eksempel Spotify og iTunes: Høyreklikk på sangen som...

Les svaret i ny fane

Hva er innspillingsrettigheter?

Med innspillingsrettigheter menes eierskap til en konkret innspilling av et verk. I blant brukes også begrepene masterrettigheter og mastereier. Innspillingen eies ofte av de som har finansiert den. Det er...

Les svaret i ny fane

Hva er synkronisering?

Å legge musikk til et levende bilde eller stillbilde krever en egen lisens. En slik sammenstilling av lyd og bilde kalles en synkronisering. Eksempler på dette kan være en vlog...

Les svaret i ny fane

Hva er opphavsrett?

Opphavsretten beskytter alle som skaper musikkverk og andre åndsverk, og er grunnlaget for TONOs virksomhet. Retten er lovfestet i Norge gjennom åndsverkloven, men vernes også gjennom en rekke internasjonale avtaler,...

Les svaret i ny fane

Teatermusikk – nyskrevet og/eller eksisterende

TONO har en generell avtale med Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO), som dekker fremføringer av nyskrevet og eksisterende musikk til teateroppsetninger i regi av NTOs medlemmer. Avtalen mellom NTO og...

Les svaret i ny fane

Kunder og utøvere i subsidiert pulje

Hva er subsidierte konserter? Dette er konserter hvor det primært er fremført repertoar som TONO av kulturpolitiske grunner har valgt å tilføre noen ekstra midler. Den subsidierte puljen er primært...

Les svaret i ny fane

Søknadsskjema for musikkforlag

HER kan du laste ned skjema for søknad om forvaltningskontrakt med TONO for musikkforlag.

Les svaret i ny fane

Kan jeg som TONO-medlem egenforvalte musikken min?

Som TONO-medlem overlater du til TONO å lisensiere all offentlig fremføring, overføring og lydfesting av musikken din. Du får likevel muligheten til å forvalte musikken din selv på en rekke...

Les svaret i ny fane

Kan jeg som TONO-medlem egenforvalte musikken min?

Som TONO-medlem overlater du til TONO å lisensiere all offentlig fremføring, overføring og lydfesting av musikken din. Du får likevel muligheten til å forvalte musikken din selv på en rekke...

Les svaret i ny fane

Hvordan avregner TONO vederlag på ulike områder?

Lurer du på hvordan vederlaget beregnes på de ulike fremføringsområdene? Her kan du lese om TONOs avregningsregler.

Les svaret i ny fane

Søknadsskjema for opphavere

Dersom du ikke har mulighet for å sende inn søknaden ELEKTRONISK, kan du laste ned søknaden i .pdf-format HER. Skjemaet må fylles ut, undertegnes og sendes inn enten pr. brevpost...

Les svaret i ny fane

Skal jeg sende inn dokumentasjon?

Nei, i utgangspunktet trenger du ikke å sende inn dokumentasjon for verkene som anmeldes. TONO har en stikkprøveordning der et utvalg verk rutinemessig blir plukket ut, og hvor det blir...

Les svaret i ny fane

Anmeldelsesskjema for musikkforlag

Her finner du ANMELDELSESSKJEMA FOR ORIGINALFORLAG for nedlasting i .pdf-format. Gjelder anmeldelsen en subforlegging, må du bruke DETTE SKJEMAET. Du kan enten scanne det inn og sende til oss på...

Les svaret i ny fane

Konsertrapport

Her finner du skjemaet for RAPPORTERING AV KONSERTER. Du kan enten scanne det inn og sende det til MARKED@TONO.NO, eller sende det til oss i posten.

Les svaret i ny fane

Anmeldelsesskjema for opphavere

Her kan du laste ned ANMELDELSESSKJEMA FOR OPPHAVERE i .pdf-format. Dette kan du enten sende til oss per brevpost eller scanne inn og sende på e-post til VERK@TONO.NO. Husk å signere...

Les svaret i ny fane

Hvordan registreres og beregnes urfremføringstillegget?

Alle nye registrerte verk som oppfyller kriteriene for urfremføring, blir automatisk tildelt en spesiell kode ved verksanmeldelsen. Denne koden trigges første gang verket velges til fremføring og avregnes i en...

Les svaret i ny fane

Trommisen i bandet har sluttet. Kan jeg overføre hans prosenter i verket til oss andre??

Ønsker man å fjerne rettighetshavere fra verk som allerede er registrert i TONO, kreves skriftlig samtykke. Det er viktig å skille på utøvere og opphavere, og huske på at man...

Les svaret i ny fane

Kan TONO hjelpe meg ved tvister?

Nei. TONO er ingen juridisk instans og har ikke myndighet til å avgjøre tvister mellom to parter i saker som gjelder eksempelvis plagiat og lignende opphavsrettstvister. Vi må være nøytrale...

Les svaret i ny fane

Rapportering og avregning fra YouTube

YouTube bruker systemer som automatisk gjenkjenner det meste av utgitt musikk sammen med de metadata som registreres sammen med opplasting av ikke utgitt musikk for å identifisere rettighetshavere. Laster du...

Les svaret i ny fane

Hva er forskjellen på TONO og Gramo, og kan jeg være med begge steder?

TONO avregner vederlag for offentlige fremføringer og utgivelser til komponister, tekstforfattere og musikkforlag. GRAMO gjør det samme for innspilt musikk, men til utøvere og plateselskaper.  Dette er i utgangspunktet ulike...

Les svaret i ny fane

Hva betyr det at et verk er fritt?

Ifølge norsk lov om opphavsrett, er vernetiden for åndsverk 70 år etter opphaverens død. Etter dette faller verket i det fri, hvilket betyr at du fritt kan bruke verket uten...

Les svaret i ny fane

Hva koster det å være med i TONO?

Det koster ingenting å melde seg inn i TONO, og heller ikke å være medlem i TONO. Vi innkrever og utbetaler vederlag non-profit, men trekker en administrasjonsprosent pr år før...

Les svaret i ny fane

Hva innebærer det at jeg er medlem i TONO?

Når du inngår en forvaltningsavtale med TONO, vil TONO/NCB forvalte dine økonomiske rettigheter i forbindelse med offentlige fremføringer og lydfestinger av dine musikkverk i stedet for at du gjør det...

Les svaret i ny fane

Hva er forskjellen på TONO og NCB?

TONO forvalter dine økonomiske rettigheter i forbindelse med offentlige fremføringer av dine musikkverk. Det betyr at det er TONO som sørger for at du får betalt når verkene dine blir...

Les svaret i ny fane

Jeg har fått forskudd fra mitt forlag. Hvordan registreres dette?

Forlaget må sende inn en såkalt transporterklæring, eller økonomisk fullmakt, til TONO. I denne skal det fremgå om forskuddet gjelder inntekter av f.eks. platesalg, eller om det også gjelder fremføringsvederlag...

Les svaret i ny fane

Hvor stor andel i mitt verk kan et musikkforlag få?

Prosentandelen til forlaget er maksimalt 33,33% av fremføring og maksimalt 50% av lydfesting. Det vanligste er imidlertid 33,33% av begge typer vederlag. Dette gjelder i originalforlagte territorier, dvs i territorier...

Les svaret i ny fane

Hva er og gjør et musikkforlag?

Et musikkforlag kan hjelpe en opphaver med å markedsføre og få fremført verk gjennom f.eks. promotering og nettverk – ofte både i Norge og i utlandet. Besøk gjerne nettsiden til  MUSIKKFORLEGGERNE...

Les svaret i ny fane

Gir TONO juridisk veiledning til min forlagskontrakt?

Nei. Opphavere og forlag er likestilte i TONO, og vi kan på generelt grunnlag ikke gi noen bistand ved en avtale mellom disse. Derimot kan vi forklare hva din kontrakt...

Les svaret i ny fane

Hvordan starter jeg mitt eget musikkforlag?

Ta kontakt med MUSIKKFORLEGGERNE. De kan hjelpe deg med dette. Du kan søke medlemskap i TONO for ditt forlag ved å fylle ut eget SØKNADSSKJEMA. For musikkforlag gjelder følgende betingelser: Forlaget...

Les svaret i ny fane

Kan jeg bruke noen takter fra et annet verk?

Dersom det handler om et vernet verk, må du innhente tillatelse fra originalverkets rettighetshavere på forhånd. TONO hjelper deg gjerne med å finne frem til hvem du må kontakte for...

Les svaret i ny fane

Trekker TONO skatt på avregningen?

Nei. I ligningsloven fremkommer det at «honorar eller annen godtgjøring som er utbetalt til opphavsmann til åndsverk» er innberetningspliktig, men TONO er ikke trekkpliktig. Det betyr at TONO kan utbetale...

Les svaret i ny fane

Når får jeg avregning for min konsert?

Konserter avregnes en gang per år, på høsten (september/oktober). Denne avregningen inneholder konserter fra hele kalenderåret (1. januar-31. desember) fra året før. Spilte du konserter i fjor, avregnes de i...

Les svaret i ny fane

Hvor mye får jeg for en avspilling på radio?

Det går ikke å svare eksakt på dette, da minuttverdien varierer på de ulike kanalene – også innenfor samme kringkaster. Avregningen blir også styrt av hva slags fremføringstype det gjelder...

Les svaret i ny fane

Spilling i utlandet

Dersom musikken din blir fremført på radio/TV i utlandet, trenger du ikke å rapportere dette til oss da dette går gjennom vår gjensidighetsavtale med søsterselskapene rundt om i verden. Du...

Les svaret i ny fane

Kan jeg gi fra meg et verk gratis når jeg er TONO-medlem?

Når du inngår en forvaltningsavtale med TONO, overlater du som opphaver til TONO å forvalte dine fremføringsrettigheter og lydfestingsrettigheter i stedet for at du gjør det selv. Du er da...

Les svaret i ny fane

Hvordan beskytter jeg mine verk mot plagiering?

Åndsverkloven beskytter opphaverens ideelle og økonomiske rettigheter i sine verk. Hvis du er redd for at musikken din skal bli plagiert, bør du sørge for å kunne dokumentere at du...

Les svaret i ny fane

Kan jeg søke TONO om tillatelse til å arrangere eller oversette et verk?

Nei. Du må få tillatelse fra opprinnelig rettighetshaver til å skape din egen versjon av en annens verk. En slik tillatelse innebærer imidlertid ikke automatisk at du som arrangør eller...

Les svaret i ny fane

Hvordan fordeles prosenter mellom opphaverne i et verk?

Opphavere kan fritt avtale en fordeling som anmeldes til TONO. Angir man en avtalt fordeling i verkanmeldelsen, vil den fordelingen gjelde uavhengig av hvilken rolle rettighetshaveren har i verket. Merk...

Les svaret i ny fane

Hvorfor må jeg anmelde verk til TONO?

TONO bruker dine verksanmeldelser som grunnlag for avregning. For at vi skal kunne avregne og utbetale vederlag for din musikk, må du sende inn verksanmeldelse for alle dine verk via...

Les svaret i ny fane

Hva menes med et verk?

Et verk er i TONO-sammenheng et musikkstykke eller en låt. Hvis du selv har medvirket som komponist, tekstforfatter og/eller arrangør, vil du ha rettigheter i verket.

Les svaret i ny fane

Hva er forskjellen på store og små rettigheter?

Uttrykket «store rettigheter» brukes i forbindelse med dramatisk fremføring av et verk (f.eks. opera, operette, musikal, pantomime, ballett o.l.). Fremføring av originalskrevne musikkdramatiske verk, eller musikkverk fremført på en scene...

Les svaret i ny fane

Fremføre eller gi ut coverversjoner

TONO/NCB gir tillatelse til offentlig fremføring og innspilling av beskyttet musikk på vegne av opphavere. Merk dog at førstegangsutgivelse er forbeholdt opphaveren selv, med mindre det avtales noe annet. Det...

Les svaret i ny fane

Hvorfor avregner ikke TONO kanaler som TV3 og Viasat 4?

Disse kanalene ligger under britisk territorium, og avregnes derfor fra vårt britiske søsterselskap PRS For Music. Eventuelle avregninger fra disse kanalene vil man få gjennom utlandsavregningene.

Les svaret i ny fane

Hva er forskjellen på levende og mekaniske fremføringer på radio/TV?

Levende fremføringer innebærer at musikkverket fremføres levende. På tv-området vil utøveren ses synge/spille på skjermen. På radio kan det være at utøveren fremfører musikkverket direkte i studio eller at det...

Les svaret i ny fane

Hvorfor er minuttverdien høyere på P1 enn P3?

NRKs radiokanaler avregnes utfra en fordelingsprosent (faktor), som blant annet tar hensyn til de ulike kanalenes lyttertall. I tillegg vil antall fremførte musikkminutter per kanal og år, samt andelen levende...

Les svaret i ny fane

Hvor mye får jeg for en konsert?

Her er en redegjørelse for hvordan TONO regner ut konsertavregninger for ulike type konserter. OBS! Navnene som benyttes som eksempel er fiktive, og benyttes kun for å illustrere det hele...

Les svaret i ny fane

Skal jeg innrapportere fremføringer på radio/tv selv?

Nei, du som rettighetshaver trenger ikke å innrapportere fremføringer på radio/tv til oss. TONO mottar detaljerte musikkrapporter direkte fra radio- og tv-kanalene, og disse rapportene oppgir all nødvendig informasjon for...

Les svaret i ny fane

Bruke musikk i film, musikkvideo, reportasje etc. (synkronisering)

Når du bruker musikk sammen med bilde, oppstår det en sammenstilling av lyd og bilde. Dette kalles synkronisering. Hvis du f.eks. lager en videosnutt med musikk som du legger ut...

Les svaret i ny fane

Gi ut musikk digitalt for streaming eller nedlasting

Dersom du vil gjøre musikken din tilgjengelig på nett via musikktjenester som tilbyr streaming eller nedlasting, kan du ta kontakt med en aggregator. Aggregatoren er en digital distributør som samler...

Les svaret i ny fane

Gi ut musikk på fysisk format (CD, DVD)

Skal du utgi musikk på fysisk format (eks. CD/LP/DVD), må du kontakte NCB for klarering av utgivelsen i forkant av opptrykk. Dette gjelder også om utgivelsen kun inneholder dine egne...

Les svaret i ny fane

Hva er NCB og mekaniske rettigheter?

Hvis du vil spille inn musikk eller lage en audiovisuell produksjon som inneholder musikk, skal du først ha en tillatelse fra NCB (Nordisk Copyright Bureau). NCB gir denne tillatelsen på...

Les svaret i ny fane