Søknadsskjema for opphavere

Dersom du ikke har mulighet for å sende inn søknaden ELEKTRONISK, kan du laste ned søknaden i .pdf-format HER.
Skjemaet må fylles ut, undertegnes og sendes inn enten pr. brevpost eller scannes inn og sendes på e-post til [email protected].