Fremføre eller gi ut coverversjoner

TONO/NCB gir tillatelse til offentlig fremføring og innspilling av beskyttet musikk på vegne av opphavere. Merk dog at førstegangsutgivelse er forbeholdt opphaveren selv, med mindre det avtales noe annet.

Det kreves ikke særskilt tillatelse til å fremføre eller gi ut coverversjoner av andres verk, så lenge din versjon er tro mot originalverket. Hvis du har gjort endringer i verkets tekst eller musikk, f.eks. oversettelse av teksten eller nytt musikalsk arrangement, må du innhente tillatelse fra originalverkets rettighetshavere på forhånd.
TONO hjelper deg gjerne med å finne frem til hvem du må kontakte for dette.