Her kan du laste ned ANMELDELSESSKJEMA FOR OPPHAVERE i .pdf-format.
Dette kan du enten sende til oss per brevpost eller scanne inn og sende på e-post til [email protected].
Husk å signere skjemaet før du sender det til oss!