Trommisen i bandet har sluttet. Kan jeg overføre hans prosenter i verket til oss andre?

Ønsker man å fjerne rettighetshavere fra verk som allerede er registrert i TONO, kreves skriftlig samtykke.

Det er viktig å skille på utøvere og opphavere, og huske på at man skal registrere de faktiske rettighetshaverne, altså de som har medvirket til å lage tekst/musikk, på hvert verk. Dersom en rettighetshaver slutter i et band, opphører ikke vedkommendes rett til avregning når åndsverket han har bidratt til fremføres.

Husk også at utøvende musikere/artister får avregning gjennom GRAMO, dersom de er medlemmer der.