Kan jeg egenforvalte produksjonsmusikk (Library music)?

Fra og med januar 2016 tilbyr TONO sine medlemmer egenforvaltning av produksjonsmusikk (også kalt Library Music). Egenforvaltningen gjelder på de mekaniske rettighetsområdene synkronisering og kopiering.
Dette betyr at våre medlemmer selv kan forhandle pris med produksjonsselskaper som benytter seg av biblioteker med musikkverk som er spesiallaget for film, TV, radio og reklame.

Produksjonsmusikk spres ikke til den vanlige forbrukeren, men gjøres normalt tilgjengelig for produksjonsselskap som står fritt til å velge hvilke musikkverk de vil bruke i for eksempel en audiovisuell produksjon.

Definisjon av produksjonsmusikk
Produksjonsmusikk defineres på følgende måte: Et musikkverk, uten bestiller, som kun er utgitt for å brukes ikke eksklusivt i audio- og audiovisuelle produksjoner.
Musikkverket er laget først og fremst til bruk for produksjonsselskap, og ulike foretak som kan benytte seg av verket som bakgrunnsmusikk i egne lyd- og bildeproduksjoner.

Hvordan anmelde produksjonsmusikk
Musikkverkene anmeldes først til TONO på vanlig måte.
Deretter sender man inn et søknadsskjema hvor man oppgir hvilke verk man ønsker å overføre tilbake til egenforvaltning.
Verkene blir markert som Library (LIB) i våre systemer. Dette betyr at de blir unntatt fra NCBs ordinære mekaniske forvaltning.

Det er viktig å være klar over følgende punkter:
•  Egenforvaltningen gjelder kun synkronisering og kopiering. Det betyr at offentlig fremføring fortsatt skal forvaltes og lisensieres av TONO.
•  Dersom det er flere rettighetshavere i verket, må alle ha søkt om egenforvaltning på det aktuelle verket før det kan betraktes som produksjonsmusikk.
•  Verkene må først anmeldes og registreres i TONO på vanlig måte før en søknad om egenforvaltning sendes inn.

Last ned søknadsskjema HER.
Ferdig utfylt skjema sendes til [email protected]